12 items die in een bedrijfsapp horen

Als je jouw bedrijfsapp gaat maken, waar moet je dan op letten?

We geven je 12 items die je een-voor-een kunt afstrepen, zodat je weet dat je op de goede weg bent.

Er is een groot verschil tussen een bedrijfsapp voor je klanten (klantgericht) en werknemers (werknemersgericht), dus daar maken we onderscheid in per punt.

Lees het onderstaande artikel of bekijk de samenvatting in de video:

bedrijfs-app1. Feedback

Klantgerichte app
Zorg ervoor dat je klanten je altijd kunnen bereiken om feedback te geven over je bedrijfsapp. Als er iets niet werkt in de app leidt dit tot frustratie bij klanten en moet het zo snel mogelijk gerepareerd worden. We weten uit onderzoek dat een frustatratie een van de belangrijkste factors is waarom een app verwijderd wordt. Daarnaast is de kans dan véél groter dat ze op zoek gaan naar een vergelijkbare app: de bedrijfsapp van de concurrent! Met een feedbackfunctie kom je erachter welke onderdelen van je app als frustrerend worden ervaren. Door deze daarna op te lossen maak je de gebruikers van je app loyaler.

Werknemersgerichte app
Als een app niet wordt gebruikt door werknemers, dan gaat de investering die een werkgever heeft gemaakt in de app verloren. Het is daarom belangrijk dat er terugkoppeling is over de correcte en eenvoudige werking van de bedrijfsapp naar de werkgever. Ga in een vroeg stadium al om de tafel met werknemers, en laat ze de bedrijfsapp testen. Dit is de beste manier om er snel achter te komen waar je je app moet aanpassen. Dit kan je doen met een app-prototype. Meer weten over een app-prototype? Lees dan dit artikel.

bedrijfs-app2. Usability bedrijfsapp

Usability betekent het gebruiksgemak van de bedrijfsapp voor je werknemers en klanten. Wil je een bedrijfsapp laten ontwikkelen? Volg dan de richtlijnen die er zijn voor gebruiksgemak. Apple (iPhone) en Google (Android) hebben hier duidelijke instructies voor.  

Klantgerichte app
Een bedrijfsapp die niet fijn werkt in het gebruik, is geen succesvolle app. Gebruiksgemak is het fundament van een app. Klanten en met name consumenten zijn hier zeer gevoelig voor. Vuistregel is om je te houden aan de richtlijnen van Apple en Google die hierboven staan.

Werknemersgerichte app
Zoals hierboven aangegeven geven de gebruiksvriendelijkheidsrichtlijnen al veel houvast. Soms wil je hiervan afwijken, omdat je een specifieke situatie hebt. Neem beslissingen over gebruiksvriendelijkheid dan altijd met een designer. Wil je samen met een designer afwijken van deze richtlijnen, zorg dan dat je weet waar je mee bezig bent. Een goede designer die je hierover kan informeren neemt het perspectief van de klant. De overweging "wat er mooi is" komt bij een app altijd op de tweede plaats, na gebruiksgemak. Een designer die meedenkt over gebruiksgemak noemen we een UX-designer of interactie-designer. Zo'n designer is meer psycholoog (hij kijkt immers naar menselijk gedrag) dan een kunstenaar (zoals de meeste designers zichzelf zien). Veel app-ontwikkelaars hebben een User Experience Designer in dienst. Neem hiervoor een kijkje in onze app-ontwikkelaars zoekmachine.

bedrijfs-app3. Bedrijfsapp personaliseren

Klantgerichte app
Laat klanten zelf de inhoud van je app aanpassen. Belangrijke reden hiervoor is dat een gebruiker een kleine investering doet in jouw bedrijfsapp. En die kleine investering zorgt ervoor dat hij de app minder snel zal verwijderen. Denk hier bijvoorbeeld aan een filter in de nieuwsberichten die zij zien, of het vergroten van een lettertype. Een gebruiker kan zijn app dan gebruiken op de manier die hij het fijnste vindt. Meer personalisatie-opties zorgen ook voor een drukke of, door het toedoen van de gebruiker, een lelijke app. Ga hier dus niet te ver in. Uitgangspunt is dat de kernfunctie van de app in stand moet blijven.

Werknemersgerichte app
Pas diverse filters toen en geef verschillende werknemers toegang tot andere delen van de bedrijfsapp. Zo zorg je dat afdelingen niet overspoelt worden met informatie of taken van een andere afdeling. Laat elke werknemer een eigen account maken die op zijn voorkeuren is aangepast. Zet het werkproces en de gebruiker centraal en bepaal aan de hand hiervan welke elementen er binnen de app aanpasbaar moeten zijn.

"Welke acties moeten voltooid worden om het probleem van de gebruiker op te lossen?"

bedrijfs-app4. Eenvoud

Klantgerichte app
Een klant downloadt jouw app in plaats van je website te bezoeken. Als ze veel informatie en functies willen, dan zouden ze wel naar je website gaan. Een app is bedoeld om een klein aantal taken snel en eenvoudig uit te voeren. Vind dus een taak die klanten vaak doen, en vereenvoudig hem in de app. Als je een taak selecteert, kies dan de taak die vaak terugkomt, als probleem wordt ervaren en die gebruikers 'onderweg' op hun smartphone willen gebruiken

Werknemersgerichte app
Ook in een bedrijfsapp voor werknemers wil je niet verzanden in een overdosis aan functionaliteiten. Niet alleen verwar je hiermee de werknemer, ook wordt de app bij iedere extra functie exponentieel complexer en duurder. Immers, alle eerder gemaakte functies moeten gaan samenwerken met de extra functies. Wil je de businesscase of kosten-baten analyse voor de investering in je app rondkrijgen, dan zal dat vaker lukken met relatief eenvoudige apps. Stel jezelf daarom de vraag: wat is dé functie die gebruikers van deze app productiever maakt? Begin daarmee. 

bedrijfs-app5. Contactmogelijkheid via jouw bedrijfsapp

Klantgerichte app
Vergeet niet dat de bedrijfs-app wordt geïnstalleerd op een telefoon! Vaak wil je dat een klant direct in contact met je komt, bijvoorbeeld voor de klantenservice of als contact voor de afdeling verkoop. Geef hem daarom de mogelijkheid om je op te bellen. Sommige apps kunnen zelfs doorverwijzen naar een Whatsapp chat-sessie. Uiteraard moet dit passen bij het type app dat je maakt en of je klantcontact op prijs stelt.

Werknemersgerichte app
Zorg dat je werknemers gemakkelijk vanuit de app kunnen bellen naar bepaalde afdelingen, locaties of takken van je bedrijf. Als ze met een bepaald probleem komen, dan kunnen ze meteen contact leggen met de juiste persoon. Zo'n bedrijfsadresbestand kán de kern vormen van je app, maar vergeet niet dat iedere smartphone al een adressenbestand heeft. Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden.

bedrijfs-app6. Koppeling met andere systemen

Klantgerichte app
Zorg dat een klant met één klik kan inloggen met Facebook, Google, Twitter, Whatsapp. Zo kunnen klanten eenvoudig inloggen, en is er meteen een koppeling om te delen wat ze in jouw app hebben gevonden. Bovendien geeft het je vaak de kans om aan de hand van gebruikersgegevens je app aan te passen. Als laatste kun je ook klantgegevens inwinnen, al moet je dan wel rekening houden met privacywetgeving. Hier kan je meer over lezen in het artikel: 'Apps en privacy: inzichten van een juridisch expert.'

Werknemersgerichte app
De ergste nachtmerrie van een werknemer is dat er wéér een systeem komt waarin hij dubbele gegevens moet invoeren. Een bedrijfsapp moet juist voor gemak zorgen. Daarom zorg jij ervoor dat systemen gekoppeld zijn en gegevens slechts op één plek ingevoerd hoeven te worden. Hoe dat precies werkt? Dat kan je leren met deze video.

bedrijfs-app

bedrijfs-app7. Blijf relevant

Klantgerichte app
Apps die alleen statische informatie laten zien hebben twee problemen. Op de eerste plaats hadden ze ook vaak in een website format gepresenteerd kunnen worden, wat gebruikelijker is en kosten bespaart. Ten tweede verwachten gebruikers dat een app dynamische informatie heeft en zullen apps die dat niet hebben sneller verwijderd worden. Zorg daarom dat de teksten, afbeeldingen en media up-to-date zijn. Via een gegevens koppeling en een contentmanagementsysteem zorg je dat je gegevens kan blijven aanpassen in de app, gebruikers met elkaar kunnen communiceren of gegevens automatisch aangepast worden op basis van externe systemen.

Werknemersgerichte app
Dit geldt uiteraard ook voor een bedrijfsapp voor werknemers. Zorg ervoor dat de nieuwste gegevens beschikbaar zijn voor je werknemers om te gebruiken. Als werknemers werken met oude gegevens, dan maken ze fouten of ontstaat er conflicterende informatie. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er een goede dataconnectie is, zoals wifi op kantoor en/of 4G mobiel internet op locatie.

bedrijfs-app8. Minimale interactie

Klantgerichte app
Ga je een bedrijfsapp maken? Zorg er dan voor dat een klant met zo min mogelijk kliks op de plek komt waar hij wil. Dat doe je door het design door te lopen en een overdaad aan menu’s en opties te verwijderen of beter in te delen. Als klanten namelijk niet snel vinden wat ze zoeken, zijn ze weg. Een manier om het aantal kliks te verlagen is door het gebruik van waardevolle notificaties. Die kunnen vaak al kleine stukjes informatie en interactie geven. Denk bijvoorbeeld aan de Spotify app, die met een notificatie laat zien welk nummer er speelt en je met knoppen kunt pauzeren en het volgend nummer kunt selecteren.

Werknemersgerichte app
Als werknemers hun werk niet snel kunnen voltooien, wekt dat frustratie op. Denk daarnaast vanuit het perspectief van het bedrijfsproces om het aantal interacties te verlagen. Bijvoorbeeld: kan dezelfde taak ook worden volbracht achter de laptop waar de werknemer toch al zit? Of is er een interactie mogelijk met apparaten die in de omgeving van de werknemer staan? En hoe vaak moet de werknemer de interactie aangaan? Uitgebreide kennis van het bedrijfsproces is essentieel om hier achter te komen en het aantal interacties te verlagen. En dat ligt bij de werknemer. Praat dus met de werknemer om zijn proces in beeld te krijgen en zo het aantal interacties te verlagen.

bedrijfs-app9. Verzamel statistieken

Klantgerichte app
Integreer statistieken in je app om er erachter te komen wie, wanneer en op welke manier jouw bedrijfsapp gebruikt. Zo kun je meer te weten komen over hoe je de klant kan bereiken en hoe je zijn ervaring met de app kan verbeteren. Bovendien is het een mooie manier om te rapporteren wat de app heeft opgeleverd. Statistieken haal je uit programma's die je kunt integreren met je app zoals Google Analytics en App Annie.

Werknemersgerichte app
Door statistieken bij te houden zie je precies hoeveel kosten of tijd jouw app vermindert. Hierdoor kun je bijsturen in het gebruik van de app. De praktijk leert dat het gebruik van een app afhangt van of een werknemer een app wíl en kán gebruiken. Met statistieken leer je of het gebruik van de app op peil is. Mocht het beneden peil zijn, dan praat je met werknemers om te zien of het ligt aan hun motivatie(willen) of capaciteiten(kunnen). Stuur daarna hierop bij, bijvoorbeeld door het verbeteren van de app (motivatie verhogen) of geven van trainingen (capaciteiten verbeteren).

"Verschillende bedrijven hebben een eigen app store voor intern gebruik."

bedrijfs-app10. Je bedrijfsapp offline beschikbaar maken

Klantgerichte app
Klanten hebben niet altijd een internetverbinding, bijvoorbeeld als ze in een buitengebied, het buitenland of een gebouw met een slechte dekking zijn. Zorg ervoor dat de gegevens die beschikbaar zijn in jouw app ook bruikbaar zijn als er geen internet is. Als er weer verbinding is, kan de gebruiker zo naadloos overgaan waar hij was gebleven. Zo verhoog je de gebruikerservaring.

Werknemersgerichte app
Als je een bedrijfsapp laat ontwikkelen, zorg er dan voor dat essentiële functies van de app ook offline functioneren. Wellicht is een werknemer op locatie of moet er nog iets worden opgezocht na werktijd. Deze moeten ook aan de slag kunnen! Daarnaast kun je de offline tijd van de werknemer verkleinen. Bijvoorbeeld door het leveren van goede infrastructuur, zoals 4G simkaarten en mobiele hotspots.

bedrijfs-app11. Gevoel

Klantgerichte app
Klanten hebben meer plezier met het gebruik van een app als deze meer dan alleen functioneel is. Denk na over welk gevoel je app moet uitstralen. Een bancaire app moet bijvoorbeeld het gevoel van veiligheid uitstralen. Een app waarmee je kledingstukken besteld mag ook leuk zijn. De emotie die je wil uitstralen hangt af van de branding van je merk, hier lees je meer over branding apps.

Werknemersgerichte app
Het voordeel van een app voor werknemers, is dat het gebruik van een app voor hen niet voelt als werken. Dat maakt hen productiever en ze zullen sneller tot gebruik overgaan. Maak de app daarom niet púúr zakelijk, dan gaat dit gevoel namelijk verloren. Maak je app dus visueel niet zo saai als je ERP, CRM of boekhoudsysteem. Een beetje kleur en interacties of zelfs eenvoudige geluiden maken de sfeer luchtig. Let wel op dat dit het gebruiksgemak of eenvoud niet in de weg staat.

bedrijfs-app12. Beschikbaarheid

Klantgerichte app
Als je een bedrijfs-app breed wilt verspreiden, dan kun je niet om de Apple App Store of Google Play Store heen. Dat is niet nieuw, maar realiseer je wel dat dit distributiekanalen zijn, geen promotiekanalen. Dat een app daar staat wil nog niet zeggen dat hij gedownload wordt. De beste manier om voor downloads te zorgen is via mond-tot-mond reclame. Als bedrijf breng je dat het snelst op gang door a) een zeer nuttige app te maken en b) je medewerkers in direct contact met klanten de app te laten noemen.

Werknemersgerichte app
Een app beschikbaar maken voor je werknemers kan ook via de Apple App Store of Google Play Store. Via een login kun je niet-werknemers buiten de deur houden. Wil je meer controle over de verspreiding van je bedrijfsapp? Dan is een Enterprise appstore meer voor jou. Daar lees je hieronder meer over:

App store voor jouw bedrijfsapps

Ga jij een bedrijfsapp laten ontwikkelen voor je werknemers? Wellicht gebruik je zelfs al apps intern, of ze nu door jou ontwikkeld zijn of niet. Verschillende bedrijven hebben een eigen app store voor intern gebruik. Dat is erg handig, zo kan je als bedrijf overzicht houden over welke apps gebruikt worden door wie! 

Er zitten nog veel meer voordelen aan een eigen Enterprise app store maken. Wil je hier meer over weten?

Om het je makkelijker te maken, krijg je hieronder direct toegang tot de PDF Enterprise App Store, door je e-mailadres in te vullen.

Ingediend door david@appar.nl op

Welkom in de reacties :)

Wil je de Enterprise AppStore Checklist ontvangen als PDF?

Geef dan antwoord op de vraag: welke van de bovenstaande 12 items vindt je het nuttigst?

1. Feedback
2. Usability
3. Personaliseren
4. Eenvoud
5. Contact
6. Koppeling met andere systemen
7. Blijf relevant
8. Minimale interactie
9. Verzamel statistieken
10. Offline
11. Gevoel
12. Beschikbaarheid

Zodra je reactie is goedgekeurd, ontvang je de Enterprise AppStore Checklist in je mailbox.

Met vriendelijke groeten,

-David

PS heb je een inhoudelijke reactie op dit artikel of vraag aan mij, laat het dan gerust ook weten in je reactie

Ingediend door reda op

feedback

Ingediend door david@appspeci… op

In reply to by reda

Hoi Reda, bedankt voor je reactie, de Enterprise App Store PDF is naar je verstuurd. Gr. Katja

doel van jouw app
fase van jouw app
markten
geschreven door
David van der Loo