Algemene Voorwaarden AppSpecialisten Februari 2023

Samenvatting

Deze samenvatting van de algemene voorwaarden zijn lekker kort en duidelijk. Zo zie je snel hoe we gaan samenwerken. Liever de ingewikkelde versie lezen? Scroll dan verder naar beneden.

Nostalgie: Zoveel geld verdienen als Flappy Bird | Appspecialisten.nl

Hoofdstuk 1: Algemeen

1. Definities

Ik gebruik geen moeilijke woorden. Deze samenvatting is zo simpel als een goede app.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je door mij laat adviseren, iets laat ontwikkelen of onderzoeken, je in contact wordt gebracht, een (online) training volgt of een online profiel hebt.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Als je een aanbod krijgt van AppSpecialisten, is dat vrijblijvend en het verplicht je tot niets. Ik zorg voor een duidelijke omschrijving waarop je akkoord kunt geven.

4. Uitvoering van de Overeenkomst en de Opdracht

Na je akkoord voert AppSpecialisten het op de beschreven manier uit. Daar mag je mij aan houden.

5. Vergoedingen en betaling

 • Ik ben altijd eerlijk over prijzen. Niemand houdt van verrassingen achteraf.
 • Je hoort meestal vooraf hoe lang je recht hebt op iets. Als er niets staat, kun je er minimaal een jaar gebruik van maken.   
 • Er wordt altijd vermeld of prijzen inclusief of exclusief btw zijn.
 • Ik help je graag met je administratie, dus stuur ik je altijd facturen per e-mail.

6. Geheimhouding

Veel mensen houden hun idee graag geheim. Wil jij dat ook? Geeft het dan even aan. Ik houd je idee of plannen dan geheim voor anderen. Je idee blijft ook altijd van jou. Als je aangegeven hebt je idee nog geheim te willen houden en me vraagt om je voor te stellen bij een andere partij zoals een ontwikkelaar of als je heel nadrukkelijk zegt dat het mag, zal ik anderen vertellen over je app. En als je wil, schreeuw ik het van de daken zodra je app gelanceerd wordt.

7. Risico-overgang

Zodra ik een product of dienst volgens gemaakte afspraken oplever, dan mag jij het meteen gebruiken. Je kan het vanaf dan gebruiken en er profijt van hebben, maar als je het kwijtraakt dan heb je pech.

8. Eigendomsvoorbehoud

Betaal je niet volledig, dan mag ik het materiaal nog even onder me houden, totdat je volledig hebt betaald. Maar zodra je dan volledig hebt betaald voor een ontwerp, advies of iets anders, dan zorg ik dat je er meteen mee aan de slag kan.

9. Aansprakelijkheid

De app-markt moet je zien als een steile berg waarvan een groot deel van de klimmers de top niet haalt. Je krijgt van mij advies, trainingen, bijeenkomsten etc. om de top wél te halen. Zo geef ik je de traptreden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klimmen.

10. Overmacht

Stel, onze samenwerking heeft last van iets waar we niet zoveel aan kunnen doen. Bijvoorbeeld een brand bij Apple, een hack van Google of stakende app-ontwikkelaars. Dan doe ik alsnog mijn stinkende best om dit zo snel mogelijk op te lossen. Lukt het me niet binnen 90 dagen? Dan mag je zonder blikken of blozen onze overeenkomst beëindigen.

11. Duur en beëindiging van de overeenkomst

Ik ben super trots op wat ik met AppSpecialisten doe. Daarom zul je niet snel iets tegenkomen waar je ontevreden over bent. Is dat toch zo, laat het mij weten dan los ik het voor je op. Als je mij de kans geeft om het op te lossen maar je blijft toch nog teleurgesteld, dan mag je de samenwerking stopzetten. Je hoeft dan alleen te betalen voor wat ik tot dan heb gedaan of jij hebt gebruikt. Uiteraard hou ik ook na beëindiging van onze samenwerking alles dat je met me hebt gedeeld geheim.

12. Meerwerk

Ik kan je helpen bij iedere fase van je app. Van idee en testen tot ontwikkeling en groei. Ga je naar een volgende fase? Dan kun je onze samenwerking uitbreiden met nieuwe afspraken.

13. Geschillen

Hebben we onverhoopt een geschil? Dan proberen we er eerst onderling uit te komen. Lukt dat niet binnen 30 dagen? Dan proberen we het geschil door bemiddeling door een derde op te lossen. Lukt ook dat niet binnen 60 dagen, dan kan de rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een beslissing nemen. Dat is tot nu toe nog nooit voorgekomen, maar ik respecteer je keuze als je hiervoor kiest.

14. Overige bepalingen

Ik hou je op de hoogte van wijzigingen van deze voorwaarden via de website en leg ze opnieuw aan je voor bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten.


De rest van deze samenvatting is opgedeeld in hoofdstukken die niet altijd van toepassing zijn. Lees steeds bij het kopje “Toepasselijkheid” of dat hoofdstuk ook voor jou geldt. Zo kun je een groot stuk van deze voorwaarden skippen, handig toch?


advies gesprek

Hoofdstuk 2. Advieswerkzaamheden
 

15. Toepasselijkheid

Ga ik jou 1-op-1, in groepsbijeenkomsten of op een andere manier adviseren? Dan geldt dit hoofdstuk.

16. Het verrichten van advieswerkzaamheden

Je krijgt gevraagd en ongevraagd advies met als doel jou te helpen een succesvolle app te krijgen. Je mag dus ook verwachten dat ik eerlijk ben en dat ik je niet naar de mond zal praten.

17. Verantwoordelijkheden van klant

 • Hoe beter je vertelt wat je verwacht, hoe beter ik mijn werk kan doen.
 • Ik hoor graag wat jij en je collega’s vinden van een advies. 
 • Als ik opnames maak van een adviessessie, vraag ik dat altijd vooraf en stuur je achteraf een veilige link die je zelf veilig moet houden. 
 • Of je het advies gebruikt en wat het resultaat daarvan is, bepaal je natuurlijk zelf.

ontwikkeling

Hoofdstuk 3. Ontwikkeling en onderzoek
 

18. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk geldt als ik iets voor je ga bouwen, zoals een prototype, eerste versie van een app of website of als ik een onderzoek voor je ga uitvoeren.

19. Ontwikkel- en onderzoekswerkzaamheden

Ik ontwikkel en onderzoek altijd netjes volgens afspraken. Dat doe ik zelf of met externe leveranciers die mijn strenge selectie-eisen hebben doorstaan. Gebruik daarna de resultaten bijvoorbeeld om zelf investeerders te overtuigen of voor je subsidieverantwoording.

20. Acceptatie

Je kunt bij het maken van een overeenkomst kiezen voor een ‘acceptatietest’. Dan kun je na oplevering 14 dagen nog het opgeleverde testen. Als je dan fouten vindt, herstel ik ze zo snel mogelijk. Wacht in dat geval nog even met ingebruikname. Onderhoud of foutherstel ná deze periode zie ik als meerwerk en daar maak ik dan graag aparte afspraken over. Geen zorgen, ik probeer  fouten altijd zoveel mogelijk te voorkomen.

21. Prototype

Als ik een prototype maak dan is deze bedoeld om op kleine schaal met gebruikers te testen, investeerders te overtuigen en ontwikkelaars te briefen. Dus niet om te verspreiden in de Google Play of Apple App store. Goed om te weten.


spiegel persoon

Hoofdstuk 4. Tussenpersoon
 

22. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk geldt als ik als intermediair of tussenpersoon tussen een app-ontwikkelaar en een klant werkzaamheden verricht.

23. Tussenpersoon

Dat werkt zo:

 • Als je hiervan gebruik maakt, wordt je voorgesteld bij een of meerdere ontwikkelaars. Daarbij verstuur ik informatie over je app aan de ontwikkelaar, bijvoorbeeld voor een prijsopgave. Geef het even aan als je dat niet wil.
 • Vaak heb ik zogenaamde kickbackfee afspraken met deze ontwikkelaars: ze betalen een percentage als ik klanten aanbreng. Zo kan ik je adviseren zonder dat je daar directe kosten aan hebt. Handig voor jou en vaak zit dat percentage al als marketingkosten in de prijs van een ontwikkelaar.
 • Na het in contact brengen met een ontwikkelaar krijg je gewoon direct contact en ‘stap ik er tussenuit’. Ik help je achter te schermen met vragen die je hebt, zolang het aantal vragen niet de spuigaten uitloopt.

docent

Hoofdstuk 5. Trainingen
 

24. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk geldt zodra je een training, programma, workshop, masterclass of cursus bij mij koopt.

25. Trainingen

 • Ik zorg voor goede inhoud van de trainingen en trainers (meestal gewoon gegeven door mijzelf, David van der Loo).
 • Trainingen zijn toegankelijk op vrijwel alle moderne computers en zelf op de meeste smartphones.
 • Soms maak ik opnames van de trainingen en dat publiceer ik dan zodat nog meer mensen ervan kunnen leren. Je krijgt op dat moment altijd een bericht dat er een opname is.

26. Inschrijving voor trainingen

Ik kies zelf de meest gemotiveerde mensen voor cursussen. Dat betekent dat ik niet iedereen toelaat. En omdat je de cursus direct online kunt kopen, geef ik je dan je geld terug.

27. Volgen van trainingen

Als je via de website of e-mail de training koopt, zorg ik dat je zo snel mogelijk toegang krijgt tot de onderdelen van training. Bij de meeste cursussen is dit direct, maar soms is er een handmatige actie vereist. Dan mag je dit binnen één werkdag verwachten of tijdens vakantieperiodes binnen 5 werkdagen.

28. Kosten van trainingen

 • Ik maak mijn trainingen overcompleet met video’s, werkvellen, bijeenkomsten, adviezen etc etc. Ze zijn dus all-inclusive en voor vrijwel iedereen voldoende. Wil je nóg meer? Dan breiden we onze afspraken uit, bijvoorbeeld in een vervolgtraject. 
 • Als ik zelf meer kosten heb om een training mogelijk te maken, dan hoor je dat natuurlijk en kun je gewoon binnen een week annuleren.

29. Wijziging en annulering van trainingen

 • Je hoort vooraf waar live-trainingen of online meetings plaatsvinden. Zorg dat je er dan bij bent, ik hou een plek voor je vrij.
 • Ben je er onverhoopt niet bij, dan kun je vaak de opname terugkijken. Inhalen van een live training kan helaas niet.
 • Mochten er te weinig mensen zijn die zich voor een groepstraining hebben ingeschreven, dan pas ik de planning aan zodat je er niet in je eentje zit.

30. Evaluatie en klachten

Ik doe mijn stinkende best voor onze trainingen en ik hoop dat jij dat ook ziet. Daarom vraag ik af toe ook om feedback. Maar laat het ook gerust tussendoor horen wat je van de training vindt.


app-ontwikkelaar

Hoofdstuk 6. Online profielen

31. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk is bedoeld voor ontwikkelaars die een online profiel hebben, bekijk ze op appspecialisten.nl/ontwikkelaars.

32. Online profiel

 • We bepalen samen de inhoud van het profiel, maar ik streef naar objectieve profielen. Als ik aan de objectiviteit twijfel, dan zoeken we samen naar een andere formulering om het profiel objectief te maken. 
 • Op het online profiel kun je offerteaanvragen ontvangen. Die zijn gewoon voor jou en ontvang je per mail.

 

 

Volledige versie Algemene Voorwaarden
Februari 2023

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen AppSpecialisten en de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende Hoofdstukken. De Hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 zijn toegespitst op de verschillende vormen van dienstverlening die AppSpecialisten aanbiedt, terwijl Hoofdstuk 1 de algemene bepalingen bevat. De onderverdeling van de Hoofdstukken is als volgt:        

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 2. Advieswerkzaamheden

Hoofdstuk 3. Ontwikkeling en onderzoek

Hoofdstuk 4. Tussenpersoon

Hoofdstuk 5. Trainingen

Hoofdstuk 6. Online Profielen        

In het geval dat een bepaling uit een toepasselijk Hoofdstuk tegenstrijdig is met een bepaling uit een ander toepasselijk Hoofdstuk, dan heeft de bepaling uit het latere Hoofdstuk voorrang. De bepalingen uit Hoofdstuk 6 hebben dus voorrang op de bepalingen uit Hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 5. De bepalingen uit Hoofdstuk 5 hebben voorrang op de bepalingen uit Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. De bepalingen uit Hoofdstuk 4 hebben voorrang op de bepalingen uit Hoofdstuk 1, 2 en 3. De bepalingen uit Hoofdstuk 3 hebben voorrang op de bepalingen uit Hoofdstuk 1 en 2. De bepalingen uit Hoofdstuk 2 hebben voorrang op de bepalingen uit Hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 1. Algemeen

 1.  Definities
  1.  In deze Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities, die zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt en met hoofdletters worden geschreven:
   1. Aanbod: de aanbieding die AppSpecialisten aan Klant doet of heeft gedaan voor de Opdracht en/of de levering van producten en/of diensten door AppSpecialisten, al dan niet in de vorm van een (schriftelijke) offerte;
   2. Advieswerkzaamheden: alle werkzaamheden die AppSpecialisten ter uitvoering van de Overeenkomst verricht voor Klant op het gebied van advisering en consultancy die niet onder leiding en toezicht van Klant worden uitgevoerd;
   3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van AppSpecialisten, ook beschikbaar om raad te plegen en/of te downloaden via https://www.appspecialisten.nl/algemene-voorwaarden;
   4. AppSpecialisten: de eenmanszaak van de heer D.J.M. van der Loo handelend onder de naam AppSpecialisten gevestigd aan de Willem II-straat 49 (5038BD) in Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53845420;
   5. Fout: het substantieel niet voldoen van de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden aan de door Klant aan AppSpecialisten schriftelijk en uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties;
   6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnaamrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op know-how;
   7. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AppSpecialisten de Overeenkomst heeft gesloten. Klant kan een applicatieontwikkelaar zijn, een partij die een applicatie wil laten ontwikkelen of iedere andere partij waarmee AppSpecialisten een Overeenkomst heeft gesloten;
   8. Hoofdstuk: een hoofdstuk van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot algemene of specifieke vormen van dienstverlening die AppSpecialisten aanbiedt;
   9. Opdracht: alle werkzaamheden die AppSpecialisten ter uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant verricht;
   10. Online Profiel: de dienst van AppSpecialisten waarbij een applicatieontwikkelaar een profiel op de Website heeft of kan krijgen, waarmee de applicatieontwikkelaar zich kan profileren en waarop bezoekers van de Website direct een offerteaanvraag bij de applicatieontwikkelaar kunnen doen door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier; 
   11. Ontwikkel en/of Onderzoekswerkzaamheden: alle werkzaamheden die AppSpecialisten ter uitvoering van de Overeenkomst verricht voor Klant op het gebied van ontwikkeling van een product en/of dienst, zoals de ontwikkeling van een visueel en/of interactief prototype, en/of het uitvoeren van onderzoek;
   12. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen AppSpecialisten en Klant is gesloten en op basis waarvan AppSpecialisten aan Klant de Opdracht en/of de producten en/of diensten levert en waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken;
   13. Partij: AppSpecialisten of Klant; 
   14. Partijen: AppSpecialisten en Klant;
   15. Training: een door AppSpecialisten aangeboden training, webinar, seminar, e-learning, cursus, workshop, masterclass en/of andere opleiding met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Een Training kan op locatie, online of hybride plaatsvinden;
   16. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie (in welke vorm dan ook) die de ontvangende Partij vóór, tijdens of na de Overeenkomst van of via de verstrekkende Partij ontvangt of die in het kader van de Overeenkomst aan de ontvangende Partij bekend wordt als deze informatie bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bevat, persoonsgegevens bevat, als vertrouwelijk wordt gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie was en/of is bedoeld als vertrouwelijk;
   17. Website: de website van AppSpecialisten, beschikbaar op www.appspecialisten.nl.
 1.  Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Aanbod, de Overeenkomst, de Opdracht en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen. 
  2. Algemene of specifieke voorwaarden van derde partijen die door AppSpecialisten worden ingezet voor de uitvoering van de Overeenkomst kunnen van toepassing zijn op de Overeenkomst. Deze voorwaarden van derde partijen zullen van toepassing zijn indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk is uitgesloten in de Overeenkomst en indien AppSpecialisten een kopie daarvan aan Klant ter beschikking heeft gesteld. Een akkoord op de Overeenkomst geldt tevens als een aanvaarding van de inhoud van de ter beschikking gestelde voorwaarden van derde partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene of specifieke voorwaarden van derde partijen, en deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, gelden de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst boven de algemene of specifieke voorwaarden van derde partijen, tenzij anders overeengekomen.
  3. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, heeft de Overeenkomst voorrang boven deze Algemene Voorwaarden. 
  4. Eventuele voorwaarden van Klant, waaronder begrepen maar niet uitsluitend inkoopvoorwaarden en/of algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 1.  Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. AppSpecialisten doet aan Klant een Aanbod waarin is opgenomen welke producten en/of diensten worden aangeboden en welke vergoeding Klant bij de aanvaarding van het Aanbod verschuldigd is.
  2. Een Aanbod is vrijblijvend en verplicht Klant tot niets.
  3. Indien een Aanbod is gedaan in een (schriftelijke) offerte, dan is het Aanbod geldig voor de duur van 14 (veertien) kalenderdagen na de datum van verzending door AppSpecialisten, tenzij anders in het Aanbod is aangegeven.
  4. De omschrijving van de Opdracht, producten en/of diensten in het Aanbod is bindend. AppSpecialisten is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod. 
  5. Het Aanbod kan gebaseerd zijn op de door de Klant aangeleverde informatie. In dat geval geldt dat wanneer deze informatie niet juist blijkt te zijn, dat AppSpecialisten dan gerechtigd is om het Aanbod en/of de verschuldigde vergoedingen aan te passen aan de juiste informatie, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen. 
  6. De Overeenkomst komt tot stand zodra het Aanbod is aanvaard. Het Aanbod wordt geacht te zijn aanvaard zodra Klant instemt met het Aanbod, of indien AppSpecialisten een gedraging van Klant redelijkerwijs mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming. 
  7. AppSpecialisten kan niet aan het Aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  8. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 
 1.  Uitvoering van de Overeenkomst en de Opdracht
  1. AppSpecialisten zal zich inspannen om de Opdracht voor Klant uit te voeren in overeenstemming met de Overeenkomst, het Aanbod en deze Algemene Voorwaarden. 
  2. Alle door AppSpecialisten verrichte werkzaamheden, waaronder de Opdracht, worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. AppSpecialisten biedt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden.
  3. AppSpecialisten verricht de Opdracht uitsluitend op zijn gebruikelijke werkdagen en gedurende werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  4. Klant erkent en aanvaardt dat het succes van de Overeenkomst mede afhankelijk is van zijn of haar samenwerking met AppSpecialisten. Klant verleent daarom alle vereiste medewerking om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door AppSpecialisten mogelijk te maken. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan dat Klant alle gegevens en inlichtingen waarvan AppSpecialisten aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct verstrekt en/of tijdige medewerking verleent. Als Klant verzuimt om de noodzakelijke of gewenste medewerking te verlenen, dan kan AppSpecialisten niet instaan voor de gevolgen daarvan en is hij daarvoor niet aansprakelijk. 
  5. AppSpecialisten is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gehouden om de instructies van Klant uit te voeren, in het bijzonder niet als door deze aanwijzingen de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst wijzigt of als de Overeenkomst daardoor wordt aangevuld. Als AppSpecialisten ervoor kiest om deze instructies wel op te volgen, dan is hij gerechtigd om daarvoor in overleg met Klant een (aanvullende) vergoeding in rekening te brengen. 
  6. Klant erkent en aanvaardt dat AppSpecialisten voor het uitvoeren van de Overeenkomst ook afhankelijk kan zijn van de diensten en/of producten van derden. AppSpecialisten is niet aansprakelijk voor de diensten en/of producten van derden.
  7. Voor de uitvoering van de Overeenkomst door AppSpecialisten kan Klant ook gebonden zijn aan de voorwaarden van derde partijen. Deze voorwaarden gelden tussen Klant en de betreffende derde partij(en), AppSpecialisten is daaraan niet gebonden. Klant machtigt AppSpecialisten hierbij om de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde overeenkomsten met derde partijen namens Klant aan te gaan. AppSpecialisten is bij die overeenkomst(en) geen partij en is daarvoor niet verantwoordelijk. 
  8. Termijnen die AppSpecialisten noemt of bevestigt ten aanzien van de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst hebben steeds een indicatief karakter. Deze termijnen zijn nooit fatale termijnen. AppSpecialisten is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim als Klant AppSpecialisten een redelijke en deugdelijke ingebrekestelling stuurt waarin AppSpecialisten een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen. In deze ingebrekestelling dient zo volledig en gedetailleerd mogelijk te worden omschreven wat de tekortkoming inhoudt, zodat AppSpecialisten in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren. 
  9. AppSpecialisten is uitdrukkelijk niet verantwoordelijkheid voor het behalen van bepaalde (beoogde) resultaten, zoals het verkrijgen van een subsidie of het behalen van een bepaalde omzet of winst. Klant erkent en accepteert dat de markt waarin AppSpecialisten opereert een markt is waarin maar een klein gedeelte van de initiatieven slaagt. De investeringen in de diverse dienstverleningen die AppSpecialisten doet zijn daardoor niet financieel duurzaam en weerspiegelen eerder een leerzaam traject of een risicovol initiatief.
  10. Klant is verantwoordelijk voor de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet begrepen, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.
  11. Op verzoek van Klant kan er een opname gemaakt worden van (online) bijeenkomsten. Deze worden daarna, indien toepasselijk, beschikbaar gemaakt aan Klant via een beschermde hyperlink. Klant is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze link als de besproken informatie niet publiekelijk gemaakt dient te worden.
  12. Bij het verplaatsen van een reeds gemaakte datumgebonden afspraak door Klant, kan AppSpecialisten extra kosten bij Klant in rekening brengen. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit kosten voor ingehuurde externen, kosten voor software, ruimte huur, gereserveerde uren, vooruitgeschoven opdrachten of andere kosten.
  13. Het staat AppSpecialisten vrij om diensten te verlenen aan verschillende Klanten tegelijkertijd of achtereenvolgens waarvan ideeën overlappen. Met overlap wordt hier bedoeld, gelijkenissen tussen onder meer ideeen, functionaliteiten, doelgroepen, markten, verdienmodellen en strategieën. AppSpecialisten zal voor zover mogelijk zorg dragen voor het scheiden van verstrekte informatie en gegeven adviezen aan Klanten waarin ideeën overlappen. In groepsverband, in groepsopnames en op andere vlakken kan uitwisselen van deze informatie niet voorkomen worden. AppSpecialisten gelooft in het versterken van elkaar door het uitwisselen van informatie, maar zal nooit het initiatief nemen om als Vertrouwelijke Informatie van Klant uit te wisselen met andere Klanten.
 1.  Vergoedingen en betaling
  1. Voor de uitvoering van de Overeenkomst is Klant aan AppSpecialisten een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding voor de uitvoering van de Overeenkomst is vermeld in het Aanbod en/of in de Overeenkomst.
  2. Alle prijzen die AppSpecialisten vermeldt zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd en eventuele kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
  3. Bij gebreke van een schriftelijk overeengekomen betalingsschema is Klant alle bedragen die betrekking hebben op de werkzaamheden van AppSpecialisten steeds per kalendermaand achteraf verschuldigd.
  4. Klant stemt in met elektronische facturatie door AppSpecialisten. AppSpecialisten zal aan Klant via elektronische weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van een factuur is 14 (veertien) dagen na de datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeengekomen betalingstermijn van een factuur is een fatale termijn.
  5. AppSpecialisten is gerechtigd om de vergoedingen en zijn tarieven te verhogen. Voor zover mogelijk kondigt AppSpecialisten een verhoging ten minste 3 (drie) maanden voordat de verhoging ingaat aan bij Klant. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst binnen 30 (dertig) dagen na kennisgeving van de verhoging op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Het hiervoor bedoelde recht van Klant om de Overeenkomst op te zeggen bestaat niet voor zover AppSpecialisten de prijzen verhoogt met maximaal 5% vanaf de maand januari van een nieuw kalenderjaar. 
  6. Indien Klant bij vooruitbetaling een aanbetaling doet voor werkzaamheden die nader moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld omdat een aanbetaling vereist is om te voldoen aan subsidievoorwaarden, dan vervalt ieder recht van Klant op het verrichten van werkzaamheden door AppSpecialisten 1 (één) jaar nadat deze aanbetaling is gedaan. Het aanbetaalde bedrag komt dan aan AppSpecialisten toe, zonder dat op hem enige verplichting jegens Klant rust of komt te rusten.
  7. Klant is niet gerechtigd tot het opschorten en/of verrekenen van aan AppSpecialisten verschuldigde vergoedingen. 
  8. Bij een niet-tijdige betaling van de factuur is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, naast het verschuldigde bedrag en de hiervoor bedoelde rente, gehouden tot vergoeding van de volledige incassokosten. Dit betreffen zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen de kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders, een en ander onverminderd de overige wettelijke en/of contractuele rechten van AppSpecialisten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn. In dat laatste geval is AppSpecialisten gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen. 
  9. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, staat het AppSpecialisten vrij om de Overeenkomst direct met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op AppSpecialisten enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van AppSpecialisten op Klant zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.
 1.  Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde werken, zoals materialen, software, Trainingen, ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, offertes en bestanden waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, rusten bij AppSpecialisten en/of zijn licentiegever(s).
  2. Klant krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem of haar op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, betreft dit een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de door AppSpecialisten ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken voor zichzelf te gebruiken en uitsluitend voor het beoogde doel van de Overeenkomst.
  3. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan of de werken als bedoeld in lid 1 of andere informatie die in het kader van de Overeenkomst toegankelijk worden gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat of als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
  4. Klant staat ervoor in dat de informatie, in welke vorm dan ook, die hij of zij bij AppSpecialisten aanlevert, evenals de verzoeken die hij of zij doet en de resultaten van de Opdracht geen inbreuk maken op de rechten van derden. 
  5. Klant vrijwaart AppSpecialisten tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die zijn gebaseerd op, of voortvloeien uit de beschuldiging dat enige activiteit van Klant op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met de Overeenkomst en/of een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten opleveren.
  6. Informatie die door Klant wordt aangemerkt als Vertrouwelijke Informatie zal AppSpecialisten geheimhouden conform artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. Voor alle overige informatie verstrekt Klant aan AppSpecialisten een onbeperkte licentie om deze door Klant aan AppSpecialisten ter beschikking gestelde informatie te verspreiden, op te slaan, te kopiëren of openbaar maken naar eigen inzicht van AppSpecialisten, een en ander voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst door AppSpecialisten. 
 1.  Risico-overgang
  1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de materialen, programmatuur, databestanden en/of andere werken, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.
 1.  Eigendomsvoorbehoud
  1. AppSpecialisten blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde apparatuur, materialen, programmatuur, websites, ontwerpen, documentatie, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden en configuratiebestanden en de daarop rustende (gebruiks)rechten zolang Klant:
   1. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst; 
   2. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; of
   3. niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.
  2. Zolang er op het geleverde en de daarop rustende rechten een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Klant niet toegestaan om deze buiten zijn of haar normale bedrijfsuitoefening te bezwaren.
  3. AppSpecialisten kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of andere werken onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant alle aan AppSpecialisten verschuldigde vergoedingen volledig heeft voldaan.
  4. Nadat AppSpecialisten een beroep heeft gedaan op zijn eigendomsvoorbehoud, mag hij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Klant staat AppSpecialisten toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 1.  Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van AppSpecialisten voor schade die Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dwaling en/of als gevolg van een onrechtmatige daad van AppSpecialisten, zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, is uitgesloten. 
  2. Voor zover de aansprakelijkheid van AppSpecialisten niet kan worden uitgesloten, dan is de aansprakelijkheid per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (ex BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, dan wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (ex BTW) bedongen voor 1 (één) jaar. De totale vergoeding van schade zal nooit meer bedragen dan € 10.000,- (tienduizend euro).
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. materiële schade aan zaken;
   2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
   3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
  4. In afwijking van het voorgaande is de aansprakelijkheid van AppSpecialisten voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).
  5. De aansprakelijkheid van AppSpecialisten voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt is tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door het niet behalen van gewenste of beloofde resultaten. 
  6. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AppSpecialisten. 
  7. Tenzij nakoming door AppSpecialisten blijvend onmogelijk is of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6:83 sub c BW, ontstaat de aansprakelijkheid van AppSpecialisten vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst slechts indien Klant AppSpecialisten onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan AppSpecialisten een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gegund, en AppSpecialisten ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichting(en). De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AppSpecialisten in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan AppSpecialisten meldt.
  9. Klant vrijwaart AppSpecialisten tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van Klant van de Overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van Klant.
 1.  Overmacht
  1. Partijen kunnen niet tot het nakomen van enige verplichting worden gehouden als sprake is van overmacht. 
  2. Onder overmacht aan de zijde van AppSpecialisten wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de uitvoering van de Overeenkomst cruciaal personeel of cruciale derden, elektriciteitsstoringen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, oorlog, epidemieën, pandemieën, algemene vervoersproblemen, tekortkomingen van toeleveranciers van AppSpecialisten, tekortkomingen van door AppSpecialisten ingeschakelde derden, storingen in de internetverbinding, storingen in (telecommunicatie)netwerken, DDoS-aanvallen, hacks, andere activiteiten van cybercrime en andere onvoorziene omstandigheden.
  3. Als een overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen voortduurt, of als vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade als gevolg van deze ontbinding, tenzij de aard of omvang van de niet-nakoming de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 1. Geheimhouding
  1. Iedere Partij zal alle Vertrouwelijk Informatie als strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken ten behoeve van het door de verstrekkende Partij beoogde doel van de informatie. Partijen zullen deze verplichting ook opleggen aan hun werknemers.
  2. De plicht tot het vertrouwelijk behandelen van bepaalde Vertrouwelijke Informatie vervalt indien de ontvangende Partij aantoont dat deze Vertrouwelijke Informatie:
   1. op het tijdstip van bekendmaking rechtmatig publiekelijk toegankelijk was;
   2. al bekend was bij en in het rechtmatige bezit van de ontvangende Partij en tot zijn vrije beschikking stond voorafgaand aan de bekendmaking hiervan door of via de verstrekkende Partij; of
   3. door de ontvangende Partij te goeder trouw en zonder plicht tot geheimhouding via een derde is verkregen.
 1. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat het Aanbod of de Overeenkomst is ondertekend, dan wel op het moment dat Klant op andere wijze instemt met het Aanbod of de Overeenkomst, tenzij in het Aanbod of de Overeenkomst een afwijkende ingangsdatum is opgenomen. 
  2. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, dan geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 (één) jaar geldt. Zonder schriftelijke opzegging door Klant, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 (twee) kalendermaanden voor het einde van de afgesproken duur, wordt de Overeenkomst steeds verlengd met eenzelfde periode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. AppSpecialisten kan de Overeenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang opzeggen.
  3. Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen toerekenbaar blijft tekortschieten in de uitvoering van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  4. Als op het moment van de ontbinding al door AppSpecialisten aan Klant producten en/of diensten zijn geleverd, dan zijn deze geleverde producten en/of diensten en de bijbehorende betalingsverplichting(en) niet onderworpen aan de ongedaanmakingsverplichtingen als gevolg van de ontbinding.
  5. Facturen die al door AppSpecialisten aan Klant zijn verzonden voorafgaand aan de beëindiging, op welke wijze dan ook, in verband met hetgeen al (gedeeltelijk) is uitgevoerd of geleverd in het kader van de Overeenkomst dienen door Klant te worden voldaan. Deze factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst.
  6. Alle bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven blijven na die beëindiging van kracht. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van AppSpecialisten, de Intellectuele Eigendomsrechten, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling. 
 1. Meerwerk
  1. Op verzoek van of met instemming van Klant kan AppSpecialisten werkzaamheden verrichten die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen (meerwerk). Klant zal deze werkzaamheden vergoeden tegen de overeengekomen (uur)tarieven van AppSpecialisten en bij gebreke daarvan tegen de gebruikelijke (uur)tarieven van AppSpecialisten.
  2. AppSpecialisten is niet verplicht om meerwerk, zoals bedoeld in het voorgaande lid, uit te voeren en kan verlangen dat er een aparte overeenkomst voor het meerwerk wordt gesloten. 
  3. Klant erkent en aanvaardt dat meerwerk invloed kan hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, de verantwoordelijkheden van Partijen, de eventueel vooraf afgesproken vaste prijs en/of termijnen. 
  4. Voor zover er meerwerk nodig is ten aanzien van een Overeenkomst waarin een vaste prijs was overeengekomen, dan zal AppSpecialisten Klant op verzoek schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 
  5. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet is geen grondslag voor opzegging, ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst door Klant.
 1. Geschillen
  1. Op de Overeenkomst, de Opdracht, meerwerk en op alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is in elk geval uitgesloten. 
  2. Alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. 
  3. Indien Partijen de geschillen na dertig (30) dagen niet via onderling overleg kunnen oplossen, zullen zij worden onderworpen aan bemiddeling Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), statutair gevestigd te Den Haag. 
  4. Indien partijen binnen zestig (60) dagen vanaf het begin van de bemiddelingsprocedure de geschillen niet via bemiddeling kunnen oplossen, zullen zij uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 
  5. De artikelen A.14.2-14.4 laten onverlet de bevoegdheid van Partijen tot het treffen van conservatoire maatregelen en/of voorlopige voorzieningen.
 1. Overige bepalingen
  1. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan communicatie per e-mail, indien de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
  2. De door AppSpecialisten opgeslagen versie van communicatie en van gegevens betreffende de uitvoering van de Overeenkomst gelden als authentiek en bindend bewijs, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk en uitdrukkelijk door AppSpecialisten zijn aanvaard.
  4. Voor zover een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of niet-afdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in onderling overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling die de oude ongeldige, met de wet strijdig of niet-afdwingbare bepaling kan vervangen, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de strekking van de oude bepaling. 
  5. AppSpecialisten is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden of worden onder de aandacht van Klant gebracht. Indien Klant Opdrachten blijft geven na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert Klant daarmee de nieuwe Algemene Voorwaarden onherroepelijk.
  6. AppSpecialisten heeft het recht om derde partijen in te schakelen voor de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst.
  7. Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst alleen overdragen aan een derde partij met voorafgaande schriftelijke toestemming van AppSpecialisten.

Hoofdstuk 2. Advieswerkzaamheden

 1. Toepasselijkheid
  1. De in dit Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen zijn, naast de in Hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Hoofdstukken), van toepassing als AppSpecialisten Advieswerkzaamheden voor Klant verricht. 
 1. Het verrichten van Advieswerkzaamheden
  1. AppSpecialisten verricht de Advieswerkzaamheden geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder leiding of toezicht van de Klant.
  2. Klant erkent dat de doorlooptijd van de Opdracht tot het verrichten van Advieswerkzaamheden afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (de mate van) de medewerking van de Klant en derden en de kwaliteit van verstrekte gegevens en informatie.AppSpecialisten kan Klant periodiek informeren over de uitvoering van de Advieswerkzaamheden door middel van rapportage, maar hij is daartoe niet verplicht.
 1. Verantwoordelijkheden van Klant
  1. Klant dient AppSpecialisten schriftelijk op voorhand te informeren over omstandigheden die voor AppSpecialisten van belang (kunnen) zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van Klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van Klant, en bijzondere of voor AppSpecialisten mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. 
  2. Klant is verplicht om de door AppSpecialisten verstrekte resultaten van de Advieswerkzaamheden, zoals inlichtingen en adviezen, binnen de organisatie van de Klant te verspreiden en de beoordeling daarvan terug te koppelen aan AppSpecialisten.
  3. Het gebruik van rapporten en adviezen of enig ander resultaat van de Advieswerkzaamheden is steeds voor risico van de Klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies en het verrichten van de Advieswerkzaamheden niet zou voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen, of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht, berust geheel bij Klant. Dit kwalificeert als een bewijsovereenkomst zoals bedoeld in art. 153 Rv. AppSpecialisten blijft onverminderd gerechtigd om, met alle middelen, tegenbewijs te leveren.
  4. Klant is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AppSpecialisten, niet gerechtigd om een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methode, de techniek en/of de inhoud van adviezen, rapportages of enig ander resultaat van de Advieswerkzaamheden van AppSpecialisten. Een en ander kwalificeert als Vertrouwelijke Informatie.

Hoofdstuk 3. Ontwikkeling en onderzoek

 1. Toepasselijkheid
  1. De in dit Hoofdstuk 3 opgenomen bepalingen zijn, naast de in Hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Hoofdstukken), van toepassing als AppSpecialisten Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden voor Klant verricht. 
 1. Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden
  1. Indien Partijen Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden zijn overeengekomen, zal AppSpecialisten de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden met zorg uitvoeren, een en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de overeengekomen specificaties en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met Klant schriftelijk overeengekomen afspraken.
  2. Indien en voor zover overeengekomen, kan onderdeel van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden zijn dat AppSpecialisten samenwerkt met een (externe) designer voor het overleg, de inventarisatie van eisen en het design van de schermen, het logo, huisstijl, kleurgebruik en/of andere vormgeving en/of het interactief maken van deze vormgeving met software van derden en/of uitvoeren van onderzoek.
  3. Indien en voor zover overeengekomen, kunnen de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden (ook) bestaan uit het uitvoeren van tests met gebruikers of respondenten, of het begeleiden van Klant om dit zelf te doen. 
  4. AppSpecialisten zal de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan Klant afleveren, tenzij Partijen anders overeenkomen. 
  5. Klant mag de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden uitsluitend in en ten behoeve van zijn of haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken, tenzij anders overeengekomen. 
  6. AppSpecialisten is gerechtigd om derde partijen in te schakelen voor het, al dan niet gedeeltelijk, uitvoeren van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden.
  7. Indien de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden onderdeel zijn van een invulling van een verkregen subsidie, dan kan AppSpecialisten, indien overeengekomen, meeschrijven aan de aanvraag van een subsidie. Klant is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden van de subsidie.
 1. Acceptatie
  1. Partijen kunnen een acceptatietest overeenkomen. In dat geval bedraagt de testperiode 14 (veertien) dagen na aflevering van de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden. Klant is verplicht te toetsen of de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden beantwoorden aan de tussen Partijen overeengekomen specificaties of de door AppSpecialisten schriftelijk en uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties.
  2. Indien Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen en blijkt dat de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden Fouten bevat, zal Klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode een testrapport aanleveren waarin de resultaten schriftelijk, overzichtelijk en zo nauwkeurig mogelijk zijn weergegeven. AppSpecialisten zal zich naar beste vermogen inspannen deze Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het is AppSpecialisten in dat geval toegestaan om tijdelijke oplossingen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen. 
  3. De resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
 2. indien tussen Partijen geen acceptatietest is is overeengekomen: bij de aflevering van de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden;
 3. indien tussen Partijen wel een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode of op het moment dat de in een testrapport in het vorige artikellid genoemde Fouten zijn hersteld;
 4. ongeacht of tussen Partijen een acceptatietest is overeengekomen: op het moment dat Klant de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden voor productieve of operationele doeleinden in gebruik neemt.
 5. Met acceptatie aanvaardt Klant de resultaten van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden in de staat waarin deze zich op het moment van acceptatie bevindt (‘as is, where is’). AppSpecialisten is na acceptatie niet gehouden tot herstel van Fouten en/of onvolkomenheden, maar kan dit – naar eigen goeddunken – aan Klant aanbieden, al dan niet tegen een aanvullende vergoeding.
 6. Het is Klant niet toegestaan de acceptatie te onthouden vanwege andere onvolkomenheden dan Fouten in de zin van deze Algemene Voorwaarden, ofwel vanwege aspecten die subjectief beoordeeld kunnen worden, waaronder esthetische aspecten.
 7. Acceptatie op één van de wijzen genoemd in dit artikel heeft tot gevolg dat AppSpecialisten gekweten is van de nakoming van zijn verplichtingen inzake de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden.
 1. Prototype
  1. Indien de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden zien op het ontwikkelen van een prototype, dan is dit artikel van toepassing.
  2. Een door AppSpecialisten en/of een door hem ingeschakelde derde in het kader van de Ontwikkel- en/of Onderzoekswerkzaamheden ontwikkeld prototype is uitsluitend bedoeld voor testdoeleinden, en uitdrukkelijk niet voor publicatie in een winkel (zoals Google Play of de Apple Appstore) of anderszins voor gebruik voor productieve en/of operationele doeleinden. Indien Klant ervoor kiest om het prototype te publiceren in een winkel of deze voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken, dan is dit geheel voor eigen risico van Klant. AppSpecialisten is nooit aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Hoofdstuk 4. Tussenpersoon

 1. Toepasselijkheid
  1. De in dit Hoofdstuk 4 opgenomen bepalingen zijn, naast de in Hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Hoofdstukken), van toepassing als AppSpecialisten als tussenpersoon/intermediair voor Klant fungeert. 
 1. Tussenpersoon
  1. Als tussenpersoon stelt AppSpecialisten Klant in staat om, na het aanleveren van de door AppSpecialisten benodigde informatie, een keuze te maken tussen een aantal derden voor de uitvoering van de door Klant gewenste opdracht. AppSpecialisten zal Klant bij die keuze adviseren. 
  2. AppSpecialisten kan afspraken hebben of maken met deze derden omtrent eventueel door AppSpecialisten te ontvangen vergoedingen. Klant erkent en accepteert dit.
  3. Klant is verantwoordelijk voor het volledig en adequaat communiceren van zijn of haar eisen en wensen aan AppSpecialisten. AppSpecialisten zal namens Klant het contact leggen met de derde partij(en), waarbij AppSpecialisten de eisen en wensen van Klant aan deze derde partij(en) zal communiceren. Klant geeft AppSpecialisten daarvoor toestemming.
  4. AppSpecialisten is geen partij bij eventuele afspraken en/of overeenkomsten die Klant maakt c.q. sluit met (een) derde partij(en) naar aanleiding van de werkzaamheden die AppSpecialisten als tussenpersoon verricht.
  5. Gedurende de uitvoering van de opdracht door de derde partij(en) ten behoeve van Klant kan AppSpecialisten tegen de overeengekomen (uur)tarieven van AppSpecialisten en bij gebreke daarvan tegen de gebruikelijke (uur)tarieven van AppSpecialisten vragen beantwoorden van zowel de derde partij(en) als Klant. Deze kosten komen voor rekening van Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  6. Afspraken over samenwerkingen en vergoedingen met derde partijen worden vaak vastgelegd in een separate schriftelijke overeenkomst. Bij gebreke aan zo’n schriftelijke overeenkomst, gelden in elk geval de volgende voorwaarden als basis voor het aanleveren van gegevens van Klant:
 • Derde partijen die gegevens van een Klant ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk omspringen met deze gegevens.
 • Derde partijen vergoeden AppSpecialisten voor het aanbrengen van de gegevens van de Klant volgens marktconforme afspraken, vaak als percentage van de omzet over het eerste jaar van ieder nieuw contact, gemeten na het tekenen van de eerste offerte, en buiten hosting- en SLA-kosten.
 • Het staat AppSpecialisten vrij om in belang van Klant meerdere derde partijen aan te brengen en zo de Klant een vrije keuze te geven in het vinden van een samenwerkingspartner.
 • Indien een derde partij gegevens van een Klant aandraagt bij AppSpecialisten, dan zal AppSpecialisten zich inspannen om deze Klant in een vervolgfase (bijvoorbeeld na een adviestraject) opnieuw contact te laten opnemen met de specifieke derde partij. Echter is AppSpecialisten niet verantwoordelijk voor de keuze van Klant voor deze derde partij, andere verstrekte informatie of contact met andere ontwikkelaars.

Hoofdstuk 5. Trainingen

 1. Toepasselijkheid
  1. De in dit Hoofdstuk 5 opgenomen bepalingen zijn, naast de in Hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Hoofdstukken), van toepassing als Klant deelneemt aan een of meerdere Trainingen en/of daarvoor een aanmelding heeft gedaan. 
 1. Trainingen
  1. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de Trainingen voor de deelnemers. 
  2. AppSpecialisten is gerechtigd om de Trainingen te laten geven door derden.
  3. AppSpecialisten bepaalt de inhoud van de Trainingen. 
  4. AppSpecialisten bepaalt de dagen waarop de Trainingen plaatsvinden, maar consulteert hierbij deelnemers .
  5. Klant zal de deelnemers aan de Trainingen informeren over – en toezien op – de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de Overeenkomst en de door AppSpecialisten voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de Trainingen.
  6. Als AppSpecialisten voor een Training gebruik maakt van zijn eigen apparatuur en/of programmatuur, dan staat AppSpecialisten er niet voor in dat deze apparatuur en/of programmatuur foutloos is en/of zonder onderbrekingen functioneert. Als AppSpecialisten een Training geeft op locatie van Klant, dan zal Klant zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijke ruimte en werkende apparatuur en programmatuur. Als de faciliteiten bij Klant niet blijken te voldoen en de kwaliteit van een Training daardoor niet kan worden gewaarborgd, dan is AppSpecialisten gerechtigd om de Training niet te starten, in te korten of te staken. Dit laat de betalingsverplichting van Klant onverlet.
  7. Trainingen kunnen door AppSpecialisten worden opgenomen en deze opnames kunnen aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Klant geeft hiervoor toestemming en staat ervoor in dat alle deelnemers aan de Trainingen hiervoor toestemming geven.
 1. Inschrijving voor Trainingen
  1. Klant kan zichzelf of (een) andere deelnemer(s) bij AppSpecialisten schriftelijk aanmelden voor deelname aan een Training. Door inschrijving voor en/of deelname aan een Training aanvaardt Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  2. AppSpecialisten zal de aanmelding van Klant schriftelijk aan Klant bevestigen. De aanmelding is bindend nadat deze is bevestigd door AppSpecialisten.
  3. AppSpecialisten heeft te allen tijde het recht om een inschrijving voor een Training te weigeren, zonder dat hij verplicht is tot opgave van de reden(en) daarvoor. In dat geval worden door Klant voor de Training betaalde vergoedingen geretourneerd, minus gemaakte kosten (zoals transactiekosten), kosten voor contact(uren) en gebruik van de afgenomen Trainingen.
 1. Volgen van Trainingen
  1. Als de Training online plaatsvindt, dan zal Klant na de bevestiging van de inschrijving, de instructies voor het volgen daarvan van AppSpecialisten ontvangen.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een inschrijving strikt persoonlijk en geldt de inschrijving slechts voor de bij de inschrijving opgegeven deelnemer(s). Een Training en/of de instructies voor het volgen daarvan mogen nimmer met anderen gedeeld worden.
  3. Als AppSpecialisten van Klant verlangt om dat hij voor aanvang van de Training de daarvoor verschuldigde vergoedingen betaalt, dan kan AppSpecialisten deelnemers uitsluiten van deelname aan de Training als Klant heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen. Dit laat onverlet de betalingsverplichting van Klant en alle overige rechten van AppSpecialisten.
 1. Kosten van Trainingen
  1. De kosten van een Training, zoals door AppSpecialisten vermeld, zijn uitsluitend de kosten voor het volgen van de Training. Extra’s, zoals documentatie, opleidingsmaterialen of -middelen of certificaten, vooronderzoek, opleidingsplannen en/of opleidingsadvies zijn niet in de kosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. AppSpecialisten kan daarvoor een aparte vergoeding vragen.
  2. AppSpecialisten is gerechtigd om de kosten van een Training vanwege onvoorziene omstandigheden te wijzigen ook nadat de inschrijving al aan Klant is bevestigd, bijvoorbeeld wanneer het aantal deelnemers lager is dan verwacht of wanneer een locatie hogere kosten aan AppSpecialisten berekent. AppSpecialisten zal Klant van zo een wijziging op de hoogte stellen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht om de reeds bevestigde Training waarvan de kosten verhoogd worden binnen 7 (zeven) dagen na kennisgeving van de verhoging te annuleren.
 1. Wijziging en annulering van Trainingen
  1. AppSpecialisten is gerechtigd om de locatie van de Trainingen en/of de wijze van plaatsvinden (bijvoorbeeld op locatie of online) te wijzigen.
  2. Indien het aantal aanmeldingen of een oorzaak van buitenaf daartoe naar het uitsluitend oordeel van AppSpecialisten aanleiding geeft, is AppSpecialisten gerechtigd om een Training te annuleren, te combineren met één of meerdere andere Trainingen, of om deze te verplaatsen naar een andere datum of ander tijdstip. Als AppSpecialisten de Training annuleert, vervalt de betalingsverplichting van Klant. Als Klant reeds heeft betaald, dan zal AppSpecialisten dit reeds betaalde bedrag aan Klant retourneren.
  3. Een annulering van een (onderdeel van een) Training door Klant dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan (het onderdeel van) de Training te gebeuren. Annulering of niet-verschijning van de Training door Klant doen niets af aan de betaalverplichtingen van Klant. Klant heeft bij annulering of niet-verschijning geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen.
 1. Evaluatie en klachten
  1. AppSpecialisten spant zich in om te zorgen dat Trainingen van voldoende kwaliteit zijn. Mogelijk ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier om de Trainingen te beoordelen met als doel om de kwaliteit van de Trainingen te verbeteren. Klant zal een evaluatieformulier naar waarheid en naar behoren invullen.
  2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) Trainingen moeten uiterlijk 10 (tien) werkdagen na het volgen daarvan schriftelijk en gemotiveerd aan AppSpecialisten worden gemeld. Klachten die op een andere wijze en/of na deze termijn worden gemeld worden niet door AppSpecialisten in behandeling genomen.

Hoofdstuk 6. Online Profielen

 1. Toepasselijkheid
  1. De in dit Hoofdstuk 6 opgenomen bepalingen zijn, naast de in Hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen (en eventueel andere toepasselijke Hoofdstukken), van toepassing als een Online Profiel onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 
 1. Online Profiel
  1. Een applicatieontwikkelaar kan een Online Profiel krijgen op de Website.
  2. AppSpecialisten en de applicatieontwikkelaar bepalen de inhoud van het Online Profiel in gezamenlijk overleg. Zowel AppSpecialisten als de applicatieontwikkelaar heeft het (veto)recht om te bepalen dat bepaalde inhoud niet in het Online Profiel wordt gepubliceerd.
  3. Nadat AppSpecialisten en de applicatieontwikkelaar de inhoud van het Online Profiel hebben bepaald, kan AppSpecialisten de inhoud nog controleren. AppSpecialisten zal dan nagaan of de inhoud de werkelijkheid weerspiegelt. Naar aanleiding van deze controle is AppSpecialisten gerechtigd om de inhoud van het Online Profiel te wijzigen. Indien een controle door AppSpecialisten plaatsvindt, zal het Online Profiel pas op de Website worden gepubliceerd na deze controle en eventueel door AppSpecialisten doorgevoerde wijzigingen naar aanleiding daarvan.
  4. (Potentiële) klanten kunnen via het Online Profiel een offerte bij de applicatieontwikkelaar aanvragen via een daartoe bestemd aanvraagformulier. AppSpecialisten behandelt de ingevulde gegevens vertrouwelijk en zal deze gegevens alleen delen met de geselecteerde applicatieontwikkelaar. 
  5. AppSpecialisten staat niet in voor de juistheid van de informatie in een Online Profiel.