Privacyverklaring AppSpecialisten April 2024

Welkom bij AppSpecialisten! Maar weinig mensen nemen de tijd om dit te lezen. Goed dat jij dat wel doet en nadenkt over jouw rechten en gegevens. 

 

AppSpecialisten kan persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (hierna: “Persoonsgegevens”), wanneer je de website www.appspecialisten.nl (hierna: de “Website”) bezoekt of wanneer je gebruik maakt van de diensten van AppSpecialisten (hierna: de “Diensten”).

 

AppSpecialisten heeft deze privacyverklaring zo duidelijk mogelijk gemaakt voor je. AppSpecialisten gelooft dat als je waarde creëert, jouw app succesvol wordt. Daarom verwerkt AppSpecialisten alleen de noodzakelijke Persoonsgegevens en stuurt AppSpecialisten jou alleen waardevolle e-mails (en andere communicatie). Hoe? Dat lees je in deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 april 2024.

 

Jouw privacy is voor AppSpecialisten van groot belang

 

AppSpecialisten vindt een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. 

Dit betekent dat AppSpecialisten:

 • zijn doeleinden duidelijk vastlegt voordat Persoonsgegevens worden verwerkt.
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaat en alleen de Persoonsgegevens die nodig zijn voor zijn doeleinden.
 • jouw Persoonsgegevens alleen verwerkt als daar een geldige grondslag voor is.
 • de benodigde beveiligingsmaatregelen treft om jouw Persoonsgegevens te beschermen en deze verplichtingen ook oplegt aan partijen die Persoonsgegevens voor AppSpecialisten verwerken.
 • jouw rechten respecteert, zoals het recht op toegang, correctie, dataportabiliteit of verwijdering van Persoonsgegevens die door AppSpecialisten zijn verwerkt.


Jouw gegevens zijn veilig bij AppSpecialisten en AppSpecialisten zal deze gegevens netjes gebruiken. 

Als je vragen hebt, of meer informatie wil over wat AppSpecialisten precies van jou bijhoudt, dan kan je contact opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn vermeld.


Telefonisch contact

Voor het registreren van telefoongesprekken op het vaste telefoonnummer van AppSpecialisten werkt AppSpecialisten samen met Management Support Tilburg en Voys. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • jouw naam;
 • jouw telefoonnummer;
 • de gespreksduur; 
 • de inhoud van het gesprek (een opname van het gesprek).

De grondslag voor deze verwerking van Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG: AppSpecialisten heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, omdat AppSpecialisten anders niet op passende wijze contact met jou kan opnemen. 

AppSpecialisten bewaart deze informatie totdat AppSpecialisten zeker weet dat je tevreden bent met de reactie en 6 maanden daarna. Zo kan AppSpecialisten de informatie er bij vervolgvragen makkelijk bij pakken.

Contactformulier

Op de Website is een contactformulier beschikbaar. In het formulier vraagt AppSpecialisten de volgende gegevens van jou:

 • jouw vraag;
 • jouw voornaam;
 • jouw e-mailadres;
 • voor wie je een app maakt.

De grondslag voor deze verwerking van Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG: AppSpecialisten heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, omdat AppSpecialisten anders geen contact met jou kan opnemen. 

Voor de verwerking van gegevens die worden aangeleverd in contactformulieren gebruikt AppSpecialisten de diensten van Scaleway. Scaleway kan deze gegevens van jou verwerken. AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van Scaleway te lezen.

De Diensten

Wanneer je gebruik gaat maken van een van de Diensten vraagt AppSpecialisten je om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Het betreft bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • jouw naam;
 • de naam van jouw organisatie;
 • jouw adresgegevens;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw e-mailadres;
 • overige bedrijfsinformatie;
 • jouw hulpvraag.

Deze gegevens worden gebruikt om de Dienst uit te kunnen voeren. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en AppSpecialisten.

Webinars

Wanneer jij je registreert voor een webinar, dan verwerkt AppSpecialisten bepaalde gegevens voor jouw deelname en voor het sturen van herinneringen aan de deelname. 

Deze gegevens worden gebruikt om de Dienst uit te kunnen voeren. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en AppSpecialisten. 

Voor de webinars en het verwerken van deze gegevens werkt AppSpecialisten samen met WebinarGeek. WebinarGeek kan deze gegevens van jou verwerken. AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van WebinarGeek te lezen.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of een ander bericht naar AppSpecialisten verzendt, is het mogelijk dat AppSpecialisten die berichten bewaart. Soms vraagt AppSpecialisten je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. 

Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te behandelen. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG: AppSpecialisten heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking. Zonder deze gegevens kan AppSpecialisten namelijk niet helpen.

Bij het verzenden van berichten werkt AppSpecialisten samen met ActiveCampaign en Google (Workspace). ActiveCampaign en Google kunnen deze gegevens van jou verwerken. AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van ActiveCampaign en Google te lezen.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van AppSpecialisten door jouw e-mailadres op te geven en aan te geven dat je de nieuwsbrief wil ontvangen. In de nieuwsbrief lees je nieuws, tips en informatie over onze Diensten. 

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG: je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van deze Persoonsgegevens. 

Na inschrijving voor de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink, waarmee jij je kan afmelden voor de nieuwsbrief. 

Payment Service Provider

Voor betalingen kan AppSpecialisten gebruik maken van de betaalmodule van Mollie (https://www.mollie.com). Mollie is een Payment Service Provider (PSP) en verzorgt de betaling tussen AppSpecialisen en PayPal, jouw bank of jouw creditcard-aanbieder. Jouw inlog-, bank- of creditcardgegevens krijgt AppSpecialisten niet te zien. Mollie laat AppSpecialisten alleen weten of de betaling is geslaagd en zij maakt het ontvangen bedrag vervolgens aan AppSpecialisten over. De betaling zal op jouw bankafschrift onder de volgende tekst worden getoond: “Mollie”, “Stg Mollie Payments” of “Stichting Mollie Payments”.

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van Mollie te lezen.

Boekhoudsysteem

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt AppSpecialisten gebruik van de diensten van MoneyBird. AppSpecialisten kan jouw naam, adresgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling delen met MoneyBird. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. 

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van MoneyBird te lezen.

Cookies

De Website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van AppSpecialisten of die van een derde partij. AppSpecialisten gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de Website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Je kunt jouw internetbrowser op een bepaalde manier instellen, bijvoorbeeld door aan te geven dat er geen cookies mogen worden geplaatst. In dat geval zal de Website mogelijk niet goed functioneren. Meer informatie over het beheren van cookies voor de betreffende internetbrowser kan je vinden via onderstaande links: 

Op de Website worden cookies voor de volgende diensten geplaatst:

Google Analytics

AppSpecialisten houdt statistieken bij over de Website. AppSpecialisten gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. Om deze dienst te gebruiken kunnen cookies worden geplaatst. De cookies worden geplaatst door Google. De met de cookie verkregen informatie (zoals ook jouw IP-adres) kan door Google worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Met Google zijn de benodigde afspraken gemaakt om de zorgvuldige verwerking van Persoonsgegevens te waarborgen. 

AppSpecialisten heeft Google verzocht om het IP-adres te anonimiseren. Dit betekent dat het IP-adres anoniem wordt gemaakt door Google in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van bezoekers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Google Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

ActiveCampaign

AppSpecialisten maakt ook gebruik van cookies van ActiveCampaign om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. Hiermee wordt bijgehouden hoe via de Website met AppSpecialisten wordt gecommuniceerd. 

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van ActiveCampaign te lezen.

vCita

AppSpecialisten maakt gebruik van vCita voor verschillende beheertaken, zoals het maken van afspraken en versturen van herinneringen. vCita kan cookies via de Website plaatsen.

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van vCita te lezen.

YouTube

Op de Website zijn video’s opgenomen die worden getoond via YouTube. YouTube kan cookies plaatsen. 

YouTube is een onderdeel van Google. AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Vimeo

Op de Website zijn ook video’s opgenomen die worden getoond via Vimeo. Vimeo kan cookies plaatsen. 

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van Vimeo te lezen.

Google Fonts

Het cookie van Google Fonts zorgt ervoor dat lettertypes op de juiste wijze getoond worden. 

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Calendly

AppSpecialisten maakt gebruik van Calendly voor verschillende beheertaken, zoals het maken van afspraken en versturen van herinneringen. Calendly kan cookies via de Website plaatsen.

AppSpecialisten raadt je aan om de privacyverklaring van Calendly te lezen.

Doeleinden

AppSpecialisten verzamelt en gebruikt geen Persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij AppSpecialisten van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen. Zo gebruikt AppSpecialisten de gegevens die je hebt ingevoerd voor het aanpassen van de Website en e-mails zodat je de tools te zien krijgt die passen bij jouw behoeftes. Zo zul je als student eerder tips krijgen voor het maken van een schoolopdracht en als bedrijf krijg je bijvoorbeeld sneller tips over de aanpak voor een bedrijfsapp. Ook heeft AppSpecialisten de gegevens van jou nodig om contact met je op te nemen (bijvoorbeeld telefoonnummer/e-mailadres/adres), je correct aan te spreken (naam etc.), bij een inschrijving voor de nieuwsbrief relevante informatie te sturen (waar ligt je interesse op basis van hoe ver je bent met je app) of een inschrijving te bevestigen in het door AppSpecialisten gebruikte systeem (zoals bij een webinar).

Opslag en bewaartermijn

De Persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van AppSpecialisten of die van een derde partij. AppSpecialisten zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

AppSpecialisten bewaart de gegevens zolang als deze nodig zijn in het kader van de doelen waarvoor deze verzameld zijn. Een uitzondering hierop bestaat wanneer het op grond van de wet noodzakelijk is om de Persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld op grond van een fiscale bewaarplicht. 

Beveiliging

Beveiliging van Persoonsgegevens is voor AppSpecialisten van groot belang. AppSpecialisten zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. AppSpecialisten past de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.

AppSpecialisten zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot Persoonsgegevens is beveiligd en dat de beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. Onder meer worden de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • een interne logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden, een wachtwoordmanager en tweefactor authenticatie;
 • steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Verstrekken aan derden

AppSpecialisten verstrekt jouw Persoonsgegevens niet aan andere partijen dan de partijen genoemd in deze privacyverklaring, tenzij dit noodzakelijk is voor de Diensten of als dit wettelijk verplicht is. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de Website of de Diensten wijzigen, moet AppSpecialisten natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. AppSpecialisten zal zijn best doen om significante wijzigingen ook apart aan te kondigen via e-mail.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wil weten welke Persoonsgegevens AppSpecialisten van jou heeft, dan kan je altijd contact met opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Je kan onder meer:

 • uitleg krijgen over welke Persoonsgegevens AppSpecialisten heeft en wat hij daarmee doet;
 • inzage krijgen in de Persoonsgegevens die AppSpecialisten van jou heeft;
 • jouw recht op dataportabiliteit uitoefenen;
 • fouten laten corrigeren;
 • verouderde Persoonsgegevens laten verwijderen:
 • door jou gegeven toestemming intrekken: en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van Persoonsgegevens.

Let op dat je bij het uitoefenen van deze rechten altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat AppSpecialisten er zeker van is dat er geen gegevens van de verkeerde persoon worden aangepast of verwijderd.

Klacht indienen

Als je vindt dat AppSpecialisten jou niet op de juiste manier helpt, dan kan je contact met AppSpecialisten opnemen. We proberen dan samen tot een oplossing te komen.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

AppSpecialisten

Willem II-straat 49

Tilburg

013 7009739

info@appspecialisten.nl