App Populariteit Test

Aanvullend op het boek "Maak een APP als een BAAS"

Ons verhaal over de populariteit testen van een app

Wat is het verschil tussen een app met veel downloads en weinig downloads? Ligt dat aan een goed idee, een goede technische uitvoering of aan iets maken waar behoefte aan is?

In 2011 maakte ik apps in opdracht van grote organisaties en zorgde met een programmeur voor een goede technische uitvoering. Het bedrijf had namelijk het idee… waarom zou ik dat in twijfel trekken? Pas toen er weinig downloads waren van de app die ik had gerealiseerd, begon er iets te knagen. De programmeur waarmee ik de app had gemaakt had voor goede techniek gezorgd. En ook de ideeën waren goed.

Toen heb ik voorgesteld om te praten met de doelgroep van de app. En zij bleken de antwoorden te hebben. Want wat op papier een goed idee leek, was in de praktijk helemaal niet handig. Of erger nog: het sloot helemaal niet aan op het gedrag van gebruikers. Daar stokte het dus en kwamen er weinig app-downloads.

Ik heb toen het roer omgegooid. Niet langer alléén technisch goede apps maken, maar vooral apps die succesvol zijn. En een Populariteit Test is daar een belangrijke eerste stap van.

"Mijn aanpak was eerst om apps vooral technisch goed te maken. Dat leverde apps met weinig downloads op. Pas toen we met de doelgroep zijn gaan praten, zagen we hoe we een app wél succesvol konden maken."

Al heel mijn leven vind ik mensen interessant en ontdek ik graag wat hen bezighoudt. Daarom heb ik ook de studie communicatie, concepting en entertainment afgerond. Samen met David ben ik de afgelopen jaren in de app-wereld gedoken.

Het leukste vind ik het om ideeën te versterken en een Populariteit Test te doen. Uit ervaring heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat mensen écht iets aan je app hebben. Het is toch prachtig als mensen niet meer zonder jouw app kunnen? Daar draag ik graag aan bij door een Populariteit Test uit te voeren en te ontdekken waar de échte behoefte ligt. Een succes begint bij de mensen die jouw idee gaan gebruiken!

Als je een Populariteit Test wil, dan help ik samen met David om deze test uit te voeren. Samen zijn wij een onverslaanbaar team. We zetten ons graag in om ook van jouw app een succes te maken!

Dit is het meest frustrerende van ons beroep: dat mensen ons bellen en vertellen dat ze gaan stoppen met hun app. Omdat er weinig downloads zijn. Dan weet ik eigenlijk al hoe het zit. Hun app sluit niet aan op de praktijk omdat ze de doelgroep niet kennen. Achteraf is bijsturen lastig, omdat ze de app al hebben laten maken. En het enthousiasme waarmee ze begonnen is helemaal opgedroogd. Als ze nu vooraf een Populariteit Test hadden gedaan, dan hadden ze hun app vooraf kunnen bijsturen op de behoefte van de doelgroep… 

Héél frustrerend, ook voor ons. Want ons doel is om waardevolle apps te maken. Maar juist het tegenovergestelde is gebeurt.

In het boek Maak een APP als een BAAS leer je ook de waarde van een Populariteit Test. Wil je meer informatie over hoe je de Populariteit Test zelf aanpakt, lees de aanpak dan hieronder. Wil je juist hulp door een Populariteit Test professioneel te laten uitvoeren? Neem dan gerust contact via de onderstaande knoppen om meer informatie te krijgen.

Met vriendelijke groet,

David van der Loo

Oprichter & App expert bij AppSpecialisten

of

Hoe pak je een PopulariteitsTest aan?

De gebruiker bepaalt of hij een app gaat gebruiken en of de app dus een succes gaat worden. We weten inmiddels uit het onderzoek (bron) dat het succes van een app grotendeels bepaald wordt door “Perceived Usefullness”, de wetenschappelijke term voor “nut” of “toegevoegde waarde”.

Laten we deze term uit elkaar trekken. Het begint met Perceived, hoe de gebruiker het ervaart. Oftewel, de oplossing die jij biedt met de app moet geplaatst worden in de context en gedrag van de gebruiker. Usefullness is de toegevoegde waarde van de app voor de gebruiker. Dus het moet een probleem oplossen of een situatie op een bepaalde manier gemakkelijker maken. Beiden moet je dus onder controle hebben, wil je hoog scoren op deze factor. Het komt erop neer dat je enerzijds de context en gedrag wil weten en anderzijds welke problemen en verbeterpunten er zijn in de praktijk.

Dit beide ‘zachte waardes’ zijn, die je moet achterhalen in een kwalitatief onderzoek. Een fijne manier om dit uit te voeren is met interviews. Je doel hierbij is niet om álle gedraging van gebruikers te achterhalen of om iets statistisch significant te maken, je wil weten hóe gebruikers zich gedragen en waar verbetering mogelijk is. Als je daarna wil weten of dit bij een statistisch significante groep gebruikers voorkomt, kun je met een kwantitatief onderzoek uitvoeren, zoals een enquête. Er zijn bureaus die deze interviews met gebruikers uitvoeren, maar wil je zelf uitvoeren, dan is het slim om open gesprekken aan te gaan met een selecte groep gebruikers. Uit onderzoek weten we dat als je 5-7 gebruikers interviewt, je 80% van alle gedragingen achterhaalt (bron). Dat is dus ook voor nu jouw onderzoeksgrootte: 5-7 gebruikers. 

Ga met deze mensen een open één-op-één gesprek aan waar je hen alleen vraagt naar hun gedrag uit het verleden. Laat het beschrijven wat ze nu in de situatie doen, waarvoor de app bedoelt is. Vraag vaak door (waarom?) en laat hun aangeven wat hen het meeste stoort. Voorkom vooroordelen in je onderzoek door nóóit te vragen naar meningen of wat gebruikers zouden willen hebben. Goede stelregel is om de gebruiker te laten vertellen over hun ervaring en zelf alleen open vragen te stellen. Ben je ervan bewust dat als dit niet lukt, je slechte resultaten krijgt uit je onderzoek. Resultaten die je een verkeerd beeld geven, waardoor je je app gaat bouwen op een manier die juist níet werkt in de markt. Dus: hou jezelf scherp op de beinvloeding van het onderzoek door de bovenstaande tips.

Deze interviews zijn vaak heel verhelderend. Je leert hoe de gebruiker zich gedragen, wat de context is, wat er fout gaat en waar er verbetering mogelijk is. Dit geeft vaak al genoeg input en discussiepunten voor de volgende stap. Wil je een hoge zekerheidsgraad en is je doelgroep groot genoeg, dan kun je je bevindingen valideren met een enquête.

Hoe pak je een Populariteit Test aan?

De gebruiker bepaalt of hij of zij een app gaat gebruiken en of de app dus een succes gaat worden. We weten inmiddels uit het onderzoek (bron) dat het succes van een app grotendeels bepaald wordt door “Perceived Usefulness”, de wetenschappelijke term voor “nut” of “toegevoegde waarde”.

Laten we deze term uit elkaar trekken. Het begint met Perceived, hoe de gebruiker het ervaart. Oftewel, de oplossing die jij biedt met de app moet geplaatst worden in de context en het gedrag van de gebruiker. Usefulness is de toegevoegde waarde van de app voor de gebruiker. Dus het moet een probleem oplossen of een situatie op een bepaalde manier gemakkelijker maken. Beiden moet je dus onder controle hebben, wil je hoog scoren op deze factor. Het komt erop neer dat je enerzijds de context en gedrag wil weten en anderzijds welke problemen en verbeterpunten er zijn in de praktijk.

Dit zijn beide ‘zachte waardes’ die je moet achterhalen in een kwalitatief onderzoek. Een fijne manier om dit uit te voeren is met interviews. Je doel hierbij is niet om álle gedraging van gebruikers te achterhalen of om iets statistisch significant te maken. Je wil juist weten hóe gebruikers zich gedragen en waar verbetering mogelijk is. Als je daarna wil weten of dit bij een statistisch significante groep gebruikers voorkomt, voer je een kwantitatief onderzoek uit, zoals een enquête. Er zijn bureaus die deze interviews met gebruikers uitvoeren, maar als je dit zelf wil uitvoeren, dan is het slim om open gesprekken aan te gaan met een selecte groep gebruikers. Uit onderzoek weten we dat als je 5-7 gebruikers interviewt, je 80% van alle gedragingen achterhaalt (bron). Dat is dus ook voor nu jouw onderzoeksgrootte: 5-7 gebruikers. 

Ga met deze mensen een open één-op-één gesprek aan waar je hen alleen vraagt naar hun gedrag uit het verleden. Laat het beschrijven wat ze nu in de situatie doen, waarvoor de app bedoeld is. Vraag vaak door (waarom?) en laat hen aangeven wat hen het meeste stoort. Voorkom vooroordelen in je onderzoek door nóóit te vragen naar meningen of wat gebruikers zouden willen hebben. Goede stelregel is om de gebruiker te laten vertellen over hun ervaring en zelf alleen open vragen te stellen. Wees je ervan bewust dat als dit niet lukt, je slechte resultaten krijgt uit je onderzoek. Resultaten die je een verkeerd beeld geven, waardoor je je app gaat bouwen op een manier die juist níet werkt in de markt. Dus: hou jezelf scherp op de beïnvloeding van het onderzoek door de bovenstaande tips.

Deze interviews zijn vaak heel verhelderend. Je leert hoe de gebruikers zich gedragen, wat de context is, wat er fout gaat en waar er verbetering mogelijk is. Dit geeft vaak al genoeg input en discussiepunten voor de volgende stap. Wil je een hoge zekerheidsgraad en is je doelgroep groot genoeg, dan kun je je bevindingen valideren met een enquête.

Wat levert een Populariteit Test op?

Inzicht in de doelgroep van je app

Kennis over welke functies in je app moeten

Specifieke kansen voor je app

Zekerheid dat je app aanslaat bij de doelgroep

Dit zeggen anderen over een Populariteit Test bij AppSpecialisten:


"Voor mij ben je meer geweest dan alleen iemand die een techniek beheerde. Je signaleert op tijd dat er zaken zijn die om nader onderzoek vragen en pakt zo'n rol als onderzoeker dan ook snel en pro-actief op. Wie weet werken we in de toekomst weer eens samen. Dat zou leuk zijn."
Moniek Ijzermans
Kwartiermaker Gebieds- en Citymarketing
Gemeente Tilburg

"David heeft me de ogen geopend. In een adviesgesprek heeft hij me een aanpak gegeven die ik meteen ga toepassen. Ik geloof erin dat zijn aanpak wekt."
Freek Boersma
Eigenaar
Qrash app

"Een jaar geleden ontmoette ik David op het Appril festival. Nu precies een jaar later, staat mijn app Piece of Cake in de App Store en op Google Play, en dat is mede dankzij het vertrouwen dat ik in mijn idee kreeg na het uitvoeren van de App Idee-scan en een Populariteit Test met David van AppSpecialisten."
Dorine Wesseling
Eigenaar
Piece of Cake app

Hoe werkt een Populariteit Test laten uitvoeren?

We gebruiken de methode die hierboven wordt beschreven op de pagina. We hebben gemerkt dat het voor veel klanten lastig is om dit zelf aan te pakken. Je maakt fouten, doet dingen dubbel en krijgt onbetrouwbare uitkomsten. Als je zelf geen ervaring hebt met het uitvoeren van dit type onderzoek, krijg je het beste resultaat krijg je echter door het professioneel aan te laten pakken. Wij hebben  al tientallen Populariteit Tests uitgevoerd om het gebruik van apps te garanderen. Daarom raad ik aan om de test te laten uitvoeren.

Achtergrondafbeelding: theilr 

Vaak gestelde vragen

Hoeveel kost het om een Populariteit Test uit te voeren?

Een Populariteit Test is altijd afgestemd op jouw app en is dus maatwerk. Prijzen kunnen daarom uiteen lopen. Gemiddeld kost een Populariteit Test €3000. Je kan er ook voor kiezen om de test zelf uit te voeren, waarbij wij het voor je opzetten en je begeleiden. Dan kost het slechts €1500. Daar krijg je een aantal bonussen bij die je app bijvoorbeeld financieel haalbaar maken. Maar goed, dat vertel ik je graag in persoon. Wil je weten hoeveel een Populariteit Test voor jouw app kost en wat je krijgt? Neem dan contact op voor een vrijblijvende prijsopgave.  

Waarom heb ik een Populariteit Test nodig?

Veel app-ideeën die geen Populariteit Test hebben uitgevoerd komen er pas ná de ontwikkeling achter dat hun idee niet aansluit bij het gedrag van de gebruikers. Dan zijn er vaak al duizenden euro’s aan de app-ontwikkeling besteed, die daarna weer aangepast moet worden. Dubbel werk dat volledig voorkomen kan worden! Het is een slimme investering en goede check of er wel écht behoefte aan jouw app-idee is. 

Mijn idee is nog niet uitgewerkt, moet ik dan al een Populariteit Test doen?

Als je echt nog in de beginfase van je idee zit, dan kan het een aanrader te zijn om eerst de App Try-out te doen. Je kan dan makkelijk oriënteren wat de volgende stappen zijn met jouw idee. Je kan de Scan die wordt gebruikt in de Try-out zelf downloaden en invullen of samen met David van der Loo. Klik hier om de App Try-out te bekijken

Meer weten in een telefoongesprek? Maak een gratis belafspraak:

of