12 dingen die jouw app goedkoper maken

app goedkoper makenEen app is harstikke duur! Gelukkig is Tanya van Workum van 5pro Mobile een ervaringsexpert op het gebied van apps maken. Zij weet precies waar de hoge kosten zitten én hoe je ervoor zorgt dat je app onnodig duur wordt. Met haar doe ik vandaag een interview.

In dit artikel vertelt ze je 12 dingen die jouw app goedkoper maken. 

app goedkoper maken1. Een goede voorbereiding kan kosten besparen 

Besparen begint nu! Het is namelijk slim om genoeg tijd in het voortraject te besteden en je jouw idee goed uitwerkt. Hoe helderder het idee, je doelen van de app en de behoeftes van de eindgebruikers, hoe duidelijker het is wat er gebouwd moet worden en welke functionaliteiten prioriteit hebben. Zo bouw je precies wat je nodig hebt en bespaar je kosten.

Als ontwikkelar doen we dit ook samen met klanten, in de zogenaamde architectuur fase. Samen met de klant bespreken we het business model van de app, de doelen, het verdienmodel en problemen van de eindgebruikers. We maken een lijst met alle gewenste functionaliteiten en kiezen de functionaliteiten die de meeste prioriteit en impact hebben. Die zetten we in een "backlog": een lijst van functies die de leidraad is tijdens de ontwikkeling. Door de juiste keuze te maken, bouw je alleen wat nodig is en maak je je app succesvol. 

Waar het vaak mis gaat: je begint met bouwen wat “leuk” en “gaaf” is zonder concrete en duidelijke doelstellingen. Dat kost je veel geld! Je bouwt zo iets dat geen toegevoegde waarde voor gebruikers heeft, wat niet perse nodig is en juist die functies worden uiteindelijk niet gebruikt. Deze kosten voorkom je door de juiste prioriteiten te stellen.

app goedkoper makenTip: Begin met de blauwdruk van de app waarin je jouw doelen vastlegt en gebruik deze blauwdruk als een rode draad tijdens de ontwikkeling. 

app goedkoper maken2: Investeer in goed projectmanagement

Inderdaad, goed projectmanagement kost vooraf geld, maar bespaar méér geld achteraf. Hoe? Door de focus scherp te houden, het budget te bewaken, tijdig te communiceren en de helicopterview te houden. Bij grote projecten zijn er veel details om op hoofdlijnen het overzicht te houden en tegelijkertijd op detailniveau te weten wat er speelt.

Dat klinkt lastig, en er komen een hoop termen bij kijken, maar als je het meerdere keren hebt gedaan is een app ontwikkelen is niet zó spannend. Dat doet een Product Owner. Hij is iemand met vele ervaring, weet hoe dit soort projecten lopen en stuurt bij waar nodig. Zo zorgt hij ervoor dat alleen de juiste dingen worden gemaakt. Je bespaart de meeste kosten als je alleen de juiste dingen ontwikkelt.

app goedkoper makenTip: Schakel een ervaren Product Owner in. Het kost geld, maar uiteindelijk bespaart deze persoon kosten omdat er grip is op wat wordt gebouwd.

app goedkoper maken3: Maak een klikbaar prototype

Een prototype is een eerste versie van de app die nog niet geprogrammeerd is. Je gebruikt dan afbeeldingen, eerst in de vorm van zwart-wit lijnentekeningen van losse schermen (wireframes), die je daarna achter elkaar zet in een UI/UX flow (UI/UX = User Interface / User Experience, Flow = Een aaneenschakeling van schermen). Met dit soort tekeningen laat je zien hoe jouw doelgroep je app gaat gebruiken. Pas nadat je de hele flow ziet, kun je goed inschatten hoe complex een functionaliteit is en hoe veel uren zal het kosten om het te realiseren.

Op deze manier een app opzetten is leuk in theorie, maar in de handen van een gebruiker komen er altijd foutjes naar boven. Als je dan al je app geprogrammeerd hebt, is aanpassen duur. Daarom vragen we vóór het ontwikkelen feedback van de gebruiker, door het prototype klikbaar te maken.

Het klikbaar maken van het prototype maakt het dus nog geen echte app, maar de plaatjes van de schermen staan op een telefoon, in de juiste volgorde en zijn aanraakbaar, zodat je voor je gevoel al de app gebruikt. Dit klikbaar prototype test je met de eindgebruikers om feedback te krijgen. Pas daarna gaan ontwikkelen. Zo voorkom dat je later erachter komt dat iets niet logisch in de app is of veranderd moet worden. Het klikbare prototype volgt op de architectuur fase. 

app goedkoper makenTip: Begin met de UI/UX flows en maak een klikbaar prototype zodat je vóór ontwikkeling feedback krijgt.

app goedkoper maken4: Designs

Het verschil tussen een prototype en een design is dat een prototype puur functioneel en handig is, terwijl een design gaat om vorm en de juist uitstraling. Je zou kunnen zeggen; het verschil tussen een psycholoog die het gebruiker kent en het hem makkelijk maakt (prototype) en de kunstenaar die weet wat er mooi is en met kleur en vorm de app aankleedt. Kortom, met het design geef je met kleur en vorm invulling aan het vaak zwart-witte prototype.

Dat klink allemaal complex, gelukkig zijn er richtlijnen voor functioneel design. Die zijn gebaseerd op hoe een typische Android of iOS app eruit ziet (de "best practices") en maken app design eenvoudig. Een goed design is vrij simpel en de meeste apps volgen deze richtlijnen.

Maar wil je design op maat? Reken dan op ongeveer 30% extra kosten bovenop de ontwikkelingskosten. Waarom? Omdat alle elementen op maat ontwikkeld moeten worden, apart aangepast aan diverse schermgroottes/toestellen en getest op alle toestellen. Als je een designer kiest, kies voor een designer die ervaring met apps heeft, want hij/zij kan de link van prototype naar design makkelijker maken en gebruikt daarbijzoveel mogelijk de best practices. Laat de designer met de technische team spreken om de beste resultaat tegen lagere kosten te krijgen. Het liefst is de designer een onderdeel van de ontwikkelingsteam, dat scheelt je namelijk extra communicatiekosten.

app goedkoper makenTip: Jouw designer moet ervaring met de apps hebben. Kies voor een design dat aansluit op de Android op iOS best practices.

app goedkoper maken5: All-in-team 

Vaak heb je voor jouw app verschillende technische onderdelen nodig. Denk aan een app voor iOS, een app voor Android, achter de schermen opslag en logica (backend), én voor promotie en beheer een website. Als dat ook voor jou geldt, zorg dan dat je voor een bureau kiest dat een team voor jou samenstelt waarin alle technische kennis hiervan beschikbaar is. Zo voorkom je extra communicatiekosten en “finger-pointing”. Stel: je hebt een website en backend bij bureau A ontwikkeld en mobiele apps bij bureau B. Nu wil je een nieuwe functie toevoegen. Dan zal je alles twee keer moeten communiceren en de twee bureaus moeten met elkaar gaan communiceren. En als iets niet werkt… dan is het moeilijk om te achterhalen bij welke partij de oorzaak ligt. Bespaar de kosten door onnodige communicatie te voorkomen.

app goedkoper makenTip: Werk met all-in-bureau om extra communicatie en “finger-pointing” te voorkomen.
 

app goedkoper maken6: Begin klein, test veel en speel in op feedback

Bij 5pro Mobile zijn we voorstanders van een lean methode: denk groot, begin klein, reageer snel. Een app-idee helemaal van a-tot-z uitwerken en alle gewenste functionaliteiten bouwen kost veel tijd en geld. En wat het allerbelangrijkste is: je weet niet hoe de markt zal reageren. Als je de eerste versie snel lanceert, krijg je feedback van de markt en ga je daarop verder bouwen. Zo kom je er niet pas maanden en tienduizenden euro's laterachter dat bepaalde functies geen toegevoegde waarde hebben. Wij maken in begin de totale inschatting en daarna kiezen we een paar belangrijkste functionaliteiten om te beginnen. De eerste versie lanceren we dan snel, we krijgen snel feedback en daarna passen we de backlog aan. 

app goedkoper makenTip: Bouw niet meteen een volledige app, maar eerst een klein stukje en krijg meteen feedback. Oftewel: Denk GROOT, begin klein en reageer snel
 

app goedkoper maken7: Krijg een inzicht in totale kostenplaatje.

Programmering zelf is een maar een onderdeel van het hele traject. Toch wordt dat in het begin vaak niet benoemd, waardoor je op het einde op veel hogere kosten uitkomt. Wat komt er nog bij?


Een succesvolle app = product ontwikkeling + designs UI/UX + projectmanagement + ontwikkeling + testing + beveiliging + onderhoud + support service + marketing. Door de juiste kostenposten te kiezen, verdee; je makkelijker jouw budget. Het gaat om het totaalplaatje.

Je kunt natuurlijk alles zelf doen, maar door de juiste partijen te laten aansluiten gaat het vaak sneller en beter. Hou er in je businessmodel en functies dus ook rekening mee dat je meerwaarde creëert voor de gebruiker, maar wellicht ook voor derde partijen. Juist dán kun je besparen op kosten. Kan dat ook bij jouw app?

app goedkoper makenTip: Denk groter dan alleen ontwikkeling, denk ook aan de samenwerking van alle partijen.
 

app goedkoper maken8: Communiceer vaak

Door wekelijks met je team te communiceren, krijg je meer grip op je app. Hoe vaker je jouw feedback geeft, hoe beter de app wordt! Hoe sneller je kan ingrijpen, hoe sneller je iets kan aanpassen. Uiteindelijk ben jij degene die verstand van jouw eigen business heeft. Jouw feedback en betrokkenheid kunnen essentieel voor de eindresultaat zijn. Je kunt veel kosten besparen door (vooral in begin) meer tijd in het project te investeren. Hoe meer je team over jouw bedrijf weet, hoe makkelijker ze dingen op lange termijn oppakken.

Dit sluit goed aan op de Scrum/Agile methode, waarin communicatie en feedback centraal staat. Binnen deze methode werk je in korte stukken van één of twee weken (sprints). In zo'n sprint kan niks gewijzigd of toegevoegd worden. Anders ben je de ontwikkelaars alleen maar aan het storen en ze krijgen niks af. Op het einde van de Sprint kun je jouw feedback geven en wordt de koers voor de volgende sprint gedefinieerd. Jij bent verantwoordelijk voor het geven van feedback en bijsturen tijdens na een sprint, dus maak hier gebruik van.

app goedkoper makenTip: Werk volgens Scrum/Agile. Geef direct feedback na iedere Sprint
 

app goedkoper maken9: Efficiënte Processen 

Hoe strakker de processen in de projectmanagement, hoe meer tijd je bespaart. Zoals gezegd is de Scrum methode een handige manier die wij ook gebruiken. Deze methode werkt echter alleen als je er duidelijke afspraken over maakt. Daarom leggen we klanten altijd uit wat werken met Ageile/Scrum en sprints inhoudt. Wat bijvoorbeeld soms vergeten wordt is hóe er na een sprint feeback gegeven moet worden. Zoals gezegd is de klant daarvoor verantwoordelijk, maar vergeet dan vaak eindgebruikers te betrekken. Daarnaast hebben we regels en hulpmiddelen in ons process waardoor we de tijd voor extra communicatie of inefficiënties besparen. Door dit soort verantwoordelijkheden expliciet te maken, weet iedereen wat er gedaan moet worden en zo worden projectmanagement processen efficiënt.

app goedkoper makenTip: Zorg voor een strak proces  om inefficiënties te vermijden.
 

app goedkoper maken10: Broncode

Soms gaat de samenwerking met een ontwikkelaar fout. Dat gebeurt soms nou eenmaal. Dan moet je de mogelijkheid hebben om snel van ontwikkelaar te wisselen. Daarvoor moet ook de broncode van de app meeverhuizen. Maar niet alle ontwikkelaars geven de broncode mee. Wij geloven dat de broncode en alle bijbehorende documentatie eigendom zijn van de klant. We geven het daarom mee zodat de klant op enkele moment naar de andere partij kan gaan. Naar ons idee is dit een eerlijke manier van ontwikkelen. Zijn er geen afspraken, dan is het niet ongebruikelijk om een prijs te rekenen voor het vrijgeven van de broncode.

app goedkoper makenTip: bespreek met de ontwikkelaar wie eigenaar is van de broncode
 

app goedkoper maken11: Anders nadenken over promotie

Het grote voordeel van je app is dat hij zichzelf snel kan verspreiden zonder extra kosten voor jou. Daarom is mond-tot-mond reclame een van de krachtigste manieren van promotie van jouw app. En inderdaad: dat kost geen geld, in tegenstelling tot advertenties of promotiecampagnes. Daarom is het goed om te weten wanneer mensen je app door vertellen. Dat is kortgezegd zo, als ze meer dan tevreden zijn over jouw app. Dat het zo fijn, handig en bruikbaar is dat íedereen ervan moet horen!

Daarom is het goed om je app te testen en te zien of mensen er op deze manier enthousiast van worden. Zo niet, dan pas je hem aan. Dat scheelt zo vee kosten voor promotie.

app goedkoper makenTip: investeer in een app waar mensen enthousiast van worden, zodat je 'gratis' mond-tot-mond reclame krijgt in plaats van betaalde promotie

app goedkoper maken12: Shortcuts

Een slimme 'shortcut' die je kunt nemen is door in het begin weinig gekke, nieuwe functies bouwt. Door te denken binnen de stnadaaarden en bestaande functies die er al zijn, bouw je een app voor 20-40% minder dan de “normale” inschatting. Juist door overal te bezuinigen en gebruik te maken van standaard oplossingen kunnen je snel en goedkoop jouw app testen. Natuurlijk geeft dat beperkingen en zul je moeten nadenken wat je in een vroege fase van je app wél en níet. Maar door te durven snijden in functies, bespaar je veel kosten maar kun je nogsteeds snel naar de markt en testen. En door te testen krijg je snel feedback en weet je precies waar er wél vraag naar is en wat je in de volgende fase moet maken.

app goedkoper makenTip: Beperk je app in het begin tot standaard functies en betaande functies, daarmee heb je een zeer betaalbare app waarmee ook snel kunt testen.

 

app goedkoper makenBereken je kosten

Om snel inzicht te krijgen van kosten van een app, maak je gebruik van de Ontwikkelkosten Check. Binnen enkele minuten heb je een aardig idee van welke kosten jouw app-idee met zich meebrengt. En dat helemaal gratis! Vul hieronder je gegevens in, dan heb je 'm voor je het weet in je mailbox.

-David van AppSpecialisten

fase van jouw app
markten
onderwerpen
geschreven door
David van der Loo