Rijksoverheids-apps: Hoe pakken de 11 ministeries het aan?

Elk ministerie heeft zijn eigen aanpak als het aankomt op apps. In verschillende uitvoerende organisaties van deze overheidsorganen zijn er functies te vinden die mobiel geautomatiseerd kunnen worden. Omdat de Nederlandse overheid nog geen overheids-appstore heeft gemaakt maken we een overzicht van de 11 ministeries en hun bijbehorende apps.

Ministerie van Buitenlandse zaken: BZ Reisadvies

BuZa onderhoudt niet alleen de contacten met andere ministeries via haar ambassades, maar helpt ook Nederlandse burgers om weloverwogen een land te bezoeken. Zo vind je in de BZ Reisadvies-app negatieve of positieve reisadviezen, en wat je kunt doen in een noodgeval. Bovendien bevat de app de adressen van de Nederlandse ambassades in het buitenland. Een interessante app dus voor Nederlanders die veel reizen.

Ministerie van OC&W: DUO Student

De Dienst Uitvoering Onderwijs is onderdeel van het Ministerie van OC&W en zorgt oa voor de uitbetaling van de studiefinanciering. Met de DUO Student-app blijf je op de hoogte van uitbetaaldata en je kunt er terecht voor vragen rondom studiefinanciering en studieschuld.

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties: Koninklijk Huis

Als je echt blauw bloed hebt dan kun je niet zonder de Koninklijk Huis-app van de app-ontwikkelaar Phonecast. Niet alleen vind je het laatste nieuws terug over de Koninklijke familie, je kunt er ook terecht voor foto’s en video’s van ons staatshoofd. Daarnaast worden je meest dringende vragen beantwoord met de app.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Markeercheck

Rijkswaterstaat is onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij is de uitvoerende organisatie voor het onderhoud aan het Nederandse waterwegen en zorgt voor het onderhoud van de markeringen in de waterwegen zoals boeien en lichtbakens. Voor Rijkswaterstaat is het inventariseren van de benodigde reparaties een tijdrovende klus. Om hier een efficiente oplossing voor te vinden schakelde het ministerie de Open-data expertise van 2Coolmonkeys in, die de Markeercheck-app voor hen bouwde. Hiermee geven burgers benodigde reparaties door en bespaart het ministerie tijd en geld.

Ministerie Veiligheid en Justitie: Min. VenJ

Als burger is het handig om te weten waar je aan toe bent met betrekking tot boetes, trouwen, geregistreerd partnerschap, scheiden, identificatieplicht en curatele. De Min. VenJ-app legt in duidelijke taal uit wat je rechten zijn. Daarnaast kom je via de app in contact met de verschillende uitvoerende organisaties van het Ministerie Veiligheid en Justitie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: iStrategie

De iStrategie-app van VWS slaat een hele andere weg in dan de apps van haar zuster-ministeries. De app wordt namelijk gebruikt om medewerkers van VWS wegwijs te maken in de nieuw te voeren IT-strategie die is ingeslagen. Het is dus in feite een cultuurverandering-tool, een slimme innovatieve toepassing!

Ministerie van Defensie: Marinedagen

De Marinedagen in Den Helder trekken jaarlijks veel bezoekers. Om deze bezoekers wegwijs te maken in het programma dat er tijdens deze dagen is, wordt de Marinedagen-app ingezet. Deze app geldt als een programmaboekje voor deze dagen. Het is een erg simpele app die een aantal standaard functies mist, zoals personalisatie, die je in een dergelijke event-app verwacht.

Economische Zaken: NieuweWetten

Voor bedrijven is het soms lastig om wegwijs te worden in de nieuwe wetten die voor hen gaan gelden. Het ministerie van Economische zaken wilde daarom de bedrijven helpen met betere informatievoorziening. Dit resulteerd in de NieuweWetten-app, die bedrijven nieuwe wetten laat volgen aan de hand van hun voorkeuren. Een simpele maar zeer doeltreffende app!

Ministerie van financiën: Rijksfinanciën

Tijdens prinsjesdag presenteert de minister van financien de nieuwe rijksbegroting van dat jaar. Niet alleen zal het staatshoofd de troonrede voorlezen om toelichting te geven aan de begroting, ook de Rijksfinanciën-app staat de minister bij. De uitgebreide app geeft niet alleen financiële voorlichting, maar biedt ook achtergronden door video’s en de route van de gouden koets.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid & Algemene zaken

Er zijn twee ministeries zonder app: sociale zaken en algemene zaken. En dat hoeft ook niet. Een app is pas nodig als daar een functie voor gevonden wordt. Een ‘app voor de heb’ is een verspilling van geld en daarom is het in dat geval een goede keuze om géén app te bouwen.

Nieuwe informatie

Dit artikel is al even geleden geschreven. Wil je nieuwe informatie over apps hebben? Zoals weten hoe je een goede app kan maken? Ik geef je 3 tips in dit artikel over app maken.

Hoe maak je een appWil jij alle stappen weten die bij een app maken horen?

Wil je de stappen om een app te maken gemakkelijk in een overzicht hebben? Dat kan! 

Vul je gegevens in, dan krijg je direct toegang tot een handig overzicht van het A tot App stappenplan:

-David van AppSpecialisten