Een app bouwen en kinderen helpen: YipYip doet het!

Een game app bouwen? Cool! En dan ook nog een maatschappelijk probleem oplossen? Dat klinkt als een succes! Maar hoe gaat dat in zijn werk? Tim Pelgrim van Yip Yip is bezig met het ontwikkelen van Flow, een app die autistische kinderen helpt om de overgang van basisschool naar middelbare te vergemakkelijken. We interviewen Tim om alles te weten te komen over hoe zo’n app ontwikkeld wordt. Als laatste zullen we ook de geleerde lessen samenvatten, zodat jij de 3 leerpunten van Tim kunt toepassen op jouw app.

app bouwenDavid
Hoi Tim, vertel eens over de Flow app!

 

app bouwenTim
Flow is een groot project, veel partijen werken er aan mee. Zo is de Hogeschool Rotterdam ermee begonnen in samenwerking met onderzoeksinstellingen zoals Yulius en het Erasmus MC. De app wordt gemaakt voor kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS). Dit is een stoornis waarbij kinderen speciale behoeftes en een speciale manier van omgang hebben. Deze kinderen hebben vaak problemen met de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Wij zijn ingeschakeld om de vertaalslag te maken van onderzoek naar praktijk. Met deze Serious Game app willen we kinderen voorbereiden op de schakel.

app bouwen

David
Dat klinkt als een app met een goed doel! Wat is jouw rol in dit project?

 

app bouwen

app bouwen

Tim
Dat klopt! Voor ons is het een erg leuk en leerzaam project die voldoening geeft. Zelf heb ik een achtergrond in de psychologie, dus sluit het persoonlijk ook helemaal aan. Bij deze ontwikkeling ben ik de producer/product owner. Dat is een verandering, normaal werken wij in opdracht van grote bedrijven. Wij gaan de app bouwen en het is aan de klant zelf om het succes te bevorderen.

Dat ging anders bij Flow. Het idee om een game te ontwikkelen om de kinderen te helpen was er al langer. Ook was er al veel kennis over de stoornis. Zo zijn er bijvoorbeeld handleidingen voor leraren of begeleiders om hier mee om te gaan. Maar er is weinig geschreven om deze kennis naar een game te vertalen. Toen zijn wij benaderd, we moeten de brug maken tussen wetenschap en apps. Dit maakt het erg speciaal! De techniek raakt de wetenschap.

app bouwenBoven: een van de eerste conceptuele schetsen van de Flow-app.

app bouwen

David
Dit is een app met een specifiek maatschappelijk doel. Kan je wat meer vertellen over het traject van zo’n app bouwen?
 

app bouwen

Tim
Doordat je een maatschappelijk probleem wilt aanpakken, vergt het een ander traject. Het grootste deel van de tijd is gestoken in onderzoek doen. Naast dat er veel bruikbare kennis beschikbaar was, blijft dit theorie. Het is moeilijk om theorie naar een game te vertalen. Zelf moesten we gaan ontdekken. Hoe gaat het er bijvoorbeeld tegenwoordig op een middelbare school aan toe? Wat zeggen kinderen zelf over deze overgang? Ook leer je dat niet alle problemen aangepakt kunnen worden. Daarom hebben we gekozen om ze bij praktische zaken te helpen, de zelfredzaamheid.

"Als je je concept pas op driekwart van je traject bij je doelgroep legt, krijg je gegarandeerd problemen."

app bouwen

David
Kan je een voorbeeld geven van het vertalen van wetenschap naar een app?

 

app bouwen

Tim
Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met ASS het bijvoorbeeld moeilijk hebben om regels met een korreltje zout te nemen. Daar kunnen wij bij helpen door kennis te geven. Hoe pak je je boekentas in? Je hoeft niet elke dag alles in je tas te hebben, toch is dat de algemene regel. Door de kinderen dit te leren hoeven ze niet elke dag onnodig veel boeken te sjouwen. Zo willen we ze stabiliteit geven bij dat soort regels. Deze inzichten vertalen we in game-scenario's, zeg maar de oefeningen die de kinderen doen om deze inzichten te leren.

app bouwen

Boven:Tim en zijn collega's beschrijven de game-scenario's

app bouwen

David
Hoe weet je bij een app bouwen of het een succes wordt en het doel bereikt?

 

app bouwen

Tim
Toetsen bij de doelgroep! We doen een concept-test en een validatie-test. De concept-test zorgt ervoor dat we erachter komen of het concept de doelgroep aanspreekt en de validatie-test gebruiken we om het effect van de app te meten.

Voor de concept-test maken we een proof concept van de game. Hiermee testen we de game bij 10 leerlingen met ASS, aan het einde van de basisschool. Het is belangrijk om van te voren te weten of de kinderen de game aantrekkelijk, leuk en realistisch vinden. Het primaire doel is niet vermaak, maar als de doelgroep het niet leuk vindt om te spelen, dan slaan we de plank mis.

Later wordt tijdens de validatie-test bekeken of er verschil is tussen de kinderen die de app hebben gespeeld en welke niet. Als laatste moet de situatie op school zo goed mogelijk worden na gebootst. Daarom valideren we de game bij domeinexperts.

"De ontwikkeling van apps zoals Flow en Bru-taal geeft je een fijn gevoel"

app bouwen

David
Inderdaad, testen bij de doelgroep is altijd belangrijk bij een app bouwen. Kan je hier nog tips over geven?

 

app bouwen

Tim
Probeer je app zo snel mogelijk na je concept fase te testen! Als je je concept pas op driekwart van je traject bij je doelgroep legt, krijg je gegarandeerd problemen. Als de doelgroep er dan niks van snapt of het niet mooi vindt, heb je nog maar één kwart van je traject over om het aan te passen. Terwijl je die tijd hard nodig hebt voor de laatste implementatie slagen! Net na je het concept ontwikkeld hebt is er nog geen tijd verloren aan productie. Dan heb je nog kans om het project bij te sturen. Ben dus slim en test je concept in een vroeg stadium.

app bouwen

David
Je hebt ervaring met een educatieve app bouwen, bijvoorbeeld Bru-taal. Wat is het voordeel aan een educatieve app bouwen?

 

app bouwen

Tim
We zien een behoorlijke toename in educatieve downloads. Educatieve instellingen krijgen korting bij een grotere afname. Vanaf 20 stuks krijgen ze dan 50% korting. En dat zien we terug in de statistieken! In het begin van het schooljaar is er een grote piek en rond deze tijd weer. Er is dus genoeg vraag naar de Bru-taal app.

De ontwikkeling van apps zoals Flow en Bru-taal geeft je een fijn gevoel. Met Flow zijn er wel duizenden kinderen die je kan helpen. Er komt maatschappelijk belang bij kijken. Als je daar een bijdrage aan kan leveren, met iets wat je leuk en mooi vindt om te doen? Dat is natuurlijk geweldig!

3 Leerpunten uit dit interview over app bouwen

Mooi om te zien hoe Tim zo'n uitgebreid app-ontwikkelingstraject aanpakt. Ook voor jouw app-idee kun je zijn aanpak gebruiken. Hieronder vind je wat mij betreft de belangrijkste leerpunten. Zet deze 3 tips in om je eigen app tot een succes te maken!

1. Start vanuit een probleem uit de praktijk

In het Flow project is Tim uitgegaan van de problemen van kinderen met ASS. Dat is een heel ander uitgangspunt dan het maken van een app "die wel eens heel aardig zou kunnen zijn". Als het uitgangspunt een probleem is bij je doelgroep, dan weet je niet alleen een behoefte is en je weet waarvoor je doet. Het probleem dat ASS-kinderen hebben is een flink probleem, maar apps kunnen ook gebaseerd zijn op kleinere problemen. Denk bijvoorbeeld aan het sneller versturen van foto's via je mobiel, zoals bij Marc's app TiqTiq. Of bij het contact houden met je kinderen via de Wanderwatch van Anton.

2. Test je concept vóór de ontwikkeling

Tim gebruikte een concept-test om te zien of zijn app-concept aansluit bij de beleving van kinderen met ASS en een validatie-test om te zien of de app toegevoegde waarde biedt. Klinkt best moeilijk, dat soort tests. Maar eigenlijk komt het erop neer dat jouw app in de idee-fase (dus vóór ontwikkeling) wordt getest bij de doelgroep. Vraag tijdens zo'n test niet iedereen om een menig , want zolang jij maar enthousiast bent, vindt iedereen elke app leuk. Wat je wel moet doen is een specifieke groep vragen om hun gedrag. Zoals bij Marc's TiqTiq app: hij wist aan professionals dat ze vaak foto's versturen naar hun email. Op dit gedrag baseer je of je app aansluit: moeten mensen iets heel nieuws aanleren of help je hen in hun bestaande gedrag? In het laatste geval kun je je app gerust doorzetten. Zo wist Marc dat zijn TiqTiq app aansluit op het gedrag van mensen: eenvoudiger foto's versturen voor professionals.

3. Ben trots op je eigen app

Tijdens het interview merkte ik dat Tim echt trots is op zijn app. Hij liet duidelijk merken dat hij het gaaf vindt om aan dit project te werken. Dat zorgt ervoor dat hij tot aan het gaatje gaat om deze app tot een succes te maken. En díe motivatie zorgt voor dat hij ieder obstakel zal overwinnen om hiervan een succesvolle app te maken. Dit geldt ook voor jou: maak van jouw app een project waar je vol overgave aan werkt. Obstakels zul je altijd tegenkomen, maar het zijn degene die volhouden die succesvolle apps maken. Je motivatie helpt je om deze obstakels het hoofd te bieden.

Hoe maak je een appWil jij alle stappen weten die bij een app maken horen?

Wil je de stappen om een app te maken gemakkelijk in een overzicht hebben? Dat kan! 

Vul je gegevens in, dan krijg je direct toegang tot een handig overzicht van het stappenplan:

-David van AppSpecialisten

doel van jouw app
markten
geschreven door
David van der Loo